E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >  Barbariga 2005. - Međunarodna ljetna radionica arhitekture
Barbariga 2005. - Međunarodna ljetna radionica arhitekture, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 2011. - str. 48, fotografija 47, grafičkih priloga 56
              
Sadržaj: Uvod; Važniji podaci o austrijskim fortifikacijama 19. stoljeća; Sudionici radionice; Program; Obrambena grupa Barbariga-opći podaci; Analize i studije: analize fortifikacijskog krajolika (krajobrazne analize područja, opće analize, metode analiza panorama, ocjena i prijedlozi za uređenje), valorizacija prostora i planiranje (analiza i valorizacija fortifikacijskog krajolika metodom JARK), afirmacija prostora i kompleksa utvrde (grupa Barbariga kao kulturno-turistički park, analiza terena metodom SWOT); Dokumentiranje i projektiranje: identifikacija i arhitektonska inventarizacija (kopnene utvrde Paravia), arhitektonsko snimanje (baterija Sv. Benedetto, spremište reflektora i posade), arhitektonsko projektiranje (baterija Benedetto i spremište reflektora i posade - prijedlog projektnoga rješenja); Predavanja; Prezentacija radova; Izleti; Izložba; Nastavak programa; Tekstovi su na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Zofia Mavar i sudionici Radionice
Obrada grafičkih priloga i priprema za tisak: Melita Lubina
 
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature