E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Izdavačka djelatnost  >  Publikacije  >  Katalog austrougarskih fortifikacija - Tvrđava Pula, Fort San Giorgio
 Katalog austrougarskih fortifikacija - Tvrđava Pula, Fort San Giorgio, Aquarium Pula, Ministarstvo kulture RH, Hrvatski odbor ICOMOS-a, Pula - Zagreb 2011. - str. 16, fotografija 12, grafičkih priloga 10
              
Sadržaj: Uvod (hrvatski/engleski); Tekst na više jezika - hrvatski (Fort Verudela),  engleski (Fort Verudela), njemački (Küstenfort Verudella), talijanski (Il Forte Verudella), ruski (Фopt Bepyдлa); Popis dokumentacije.
                     
Autor: Petar Puhmajer
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature