E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
e-Savjetovanja  >   Arhiva  >  Arhiva 2013. godina  >  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

1. rujna 2013.
OTVORENO INTERNETSKO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA
PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U KNJIŽNIČARSKOJ STRUCITijelo koje provodi savjetovanje: MINISTARSTVO KULTURE

U tijeku je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.

U provedbi Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci od njegova donošenja 2011. godine do danas, uočeni su određeni nedostaci koji se ovim prijedlogom nastoje otkloniti. Nacrtom prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci mijenjaju se uvjeti i način stjecanja zvanja knjižničar i diplomirani knjižničar, pojam knjižničarsko usmjerenje zamjenjuje se pojmom temeljni predmeti knjižničarstva, te se propisuje da se uz prijavu za polaganje stručnog ispita kao dokaz o stečenim ECTS bodovima iz temeljnih predmeta knjižničarstva prilaže diploma visokog učilišta.
           
Internetsko savjetovanje otvoreno je do 1. listopada 2013. godine.
 
Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja.
Također, pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe i prijedloge na cjelokupan tekst Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine, broj 28/11).
 
Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: knjiznice@min-kulture.hr 
 
Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.
 

 
 
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a