E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Rezultati drugog kruga Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima  >  Recenzije Povjerenstva
1.
Organizacija: Udruga za nezavisnu medijsku kulturu
Medij: H-Alter
Broj bodova i mjesto na rang listi: 1105 / 1.
Iznos potpore: 400.000,00 kn
 
H-Alter, portal s dugogodišnjim iskustvom u hrvatskom medijskom prostoru, u oba kruga natječaja ostvario je najveći broj bodova, što svjedoči tomu da su ga svi članovi/ce Povjerenstva prepoznali kao najkvalitetniji neprofitni medij od svih prijavljenih.  H-Alter angažirano doprinosi pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih subjekata, sustavno afirmira građanska, politička i socijalna ljudska prava te hrabro propituje ekonomski i politički moćne. Uredništvo portala objavljuje radove etabliranih novinara/ki, ali i razmišlja o otvaranju prostora novim autorima, koristi različite novinarske forme, promišlja o dosegu i želi utjecati na hrvatsku stvarnost.
 
Povjerenstvo odobrenom financijskom potporom želi omogućiti kontinuitet visokoprofesionalnog novinarskog i uredničkog angažmana, ali i otvoriti put daljnjem razvoju, predviđenom u kvalitetno razrađenom planu rada, posebno u pogledu nadogradnje informativne funkcije portala. Nekoliko članova/ca Povjerenstva upozorilo je na potrebu većeg angažmana i promišljanja o boljoj prezentaciji, oblikovanju i opremi sadržaja te cjelokupnog dizajna portala.
 
2.
Organizacija: Fantastično dobra institucija – Fade In
Medij: Treći sektor – civilno društvo na malom ekranu
Broj bodova i mjesto na rang listi: 1086 / 2.
Iznos potpore: 400.000,00 kn
 
Povjerenstvo je ovom projektu dodijelilo visoke ocjene zbog kvalitete i visokih standarda produkcije, što je, uslijed dugogodišnje ustrajnosti, Fade In učinilo cijenjenim i jedinstvenim na hrvatskoj medijskoj  sceni. Sustavno doprinošenje pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih subjekata, često onih najranjivijih i s margina društva, onih koji bi ostali posve nevidljivi za širu hrvatsku javnost, kao i uvođenje društvenih tema o kojima drugi mediji šute, neprijeporna su zasluga koju je trebalo bodovno nagraditi. Voditelji/ce projekta iznimno su angažirane/i i žele da problemi na koje upozoravaju budu vidljivi te zahtijevaju da ih društvo i država rješavaju.
 
Povjerenstvo cijeni kontinuitet, ali i upozorava na stanovitu stagnaciju koja se može uočiti analizom predočenih materijala te stoga očekuje da će se, uz odobrenu financijsku podršku, dogoditi pomak u odnosu na poznati format i modele interakcije, U ponuđenom planu rada  vidljivo je promišljanje novih modela pa je opravdano očekivati da će se uistinu urednički tim odlučno usmjeriti na istraživanje novih  mogućnosti oblikovanja i prezentacije sadržaja.
 
 
3.
Organizacija: Dom kulture Zagreb
Medij: Forum.tm
Broj bodova i mjesto na rang listi: 1037 / 3.
Iznos potpore: 400.000,00 kn
 
Forum.tm predstavlja značajan doprinos novinarskim praksama i društvenom angažmanu novinarske profesije - prema ocjeni Povjerenstva izdvojio se profesionalnošću, aktualnošću i kvalitetom sveukupnog dosadašnjeg djelovanja na medijskoj sceni.
 
Društvena vrijednost i profesionalnost medija zamijećena je već u volonterskoj/blogerskoj fazi kada su novinarke i novinari Foruma.tm napravili bitan iskorak naspram srednjostrujaških medija kako izborom tema tako i načinom njihova predstavljanja. Uloga portala pokazala se posebno vrijednom u nadzoru političkih i ekonomskih elita i moćnih.
 
Dio članova povjerenstva ocjenjuje kako  postoji prostor za napredak u kategoriji kontekstualne dubine pa se preporučuje da potporom unaprijede daljnji rad na razvijanju istraživačkog novinarstva te vizualnog identiteta i oblikovanja sadržaja.
 
 
4.
Organizacija: Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva
Medij: Kulturpunkt.hr
Broj bodova i mjesto na rang listi:  1033 / 4.
Iznos potpore: 200.000,00 kn
 
Specijalizirani portal Kulturpunkt.hr Povjerenstvo je ocijenilo najznačajnijim portalom za praćenje suvremenih kulturno-umjetničkih praksi, u njihovom najširem smislu, kao i ključnim internetskim medijem za praćenje kulturnih politika i medija. Povjerenstvo je pritom posebno vrednovalo ostvarenu komunikaciju s korisnicima u kategoriji dosega, dostupnosti i utjecaja kao i brigu o redakcijskoj demokraciji. Istaknuta je i vrijednost nastojanja za zapošljavanjem unutar sektora, što ukazuje na postojanje izuzetno otvorene i propusne organizacijske kulture.
 
Uz uvjerenje da će potpora omogućiti uspješno ostvarenje planom predočenih namjera, Povjerenstvo očekuje da u svome daljnjem radu redakcija Kulturpunkta sustavno djeluje na proširenju raznolikosti novinskih formi i žanrova te osvježenju u prezentaciji i oblikovanju portala.
 
 
5.
Organizacija: Prostor rodne i medijske kulture K-zona
Medij: Internetski portal VoxFeminae.net
Broj bodova i mjesto na rang listi: 1012 / 5.
Iznos potpore: 200.000,00 kn
 
Ovaj specijalizirani portal osobitu pozornost privlači lucidnom i promišljenom prezentacijom ozbiljnih i važnih društvenih i kulturnih tema koje kvalitetom obrade i širinom uvida nadilaze pitanje rodne problematike koja je u žarištu interesa portala. Dugogodišnjim djelovanjem u medijskom prostoru portal se etablirao kao mjesto kritike moćnih; kako širih heteropatrijarhalnih, tako i uže političkih struktura, istodobno pružajući prostor za artikulaciju raznolikih autorskih (umjetničkih, novinarskih) glasova u različitim formama i žanrovima.
 
Povjerenstvo je posebno prepoznalo  i ocijenilo izvrsno razrađenu uredničku koncepciju i jasnu razvojnu strategiju, s vrlo preciznim novinarskim kriterijima i osobitim naglaskom na redakcijskoj demokraciji, uz važno financijsko vrednovanje suradničkog doprinosa. Očekujemo da će potpora omogućiti suradnju s drugim neprofitnim medijima u smjeru ostvarivanja još većeg dosega i utjecaja.
 
 
6.
Organizacija: Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije Lupiga – svijet kroz obične oči
Medij: Lupiga (www.lupiga.com)
Broj bodova i mjesto na rang listi: 1011 / 6.
Iznos potpore: 200.000,00 kn
 
Povjerenstvo izuzetno cijeni dosadašnji posvećeni i potpuno volonterski rad pokretača i suradnika ovog portala koji je, usprkos produkcijskim preprekama, rezultirao iznimnom vidljivošću, dosegom i utjecajem medija. Britka i beskompromisna kritika moćnih, prokazivanje društvenih nepravdi i nejednakosti kroz nazubljenu satiru i otvoreno polemiziranje s nejednakošću i manjkom demokracije na svim društveno-političkim razinama predstavlja istinski odmak od mainstream medija.
 
Povjerenstvo očekuje da će uz odobrenu potporu portal ostvariti veći udio visokokvalitetnih autorskih tekstova i podići razinu njihovog oblikovanja i prezentacije.
 
 
7.
Organizacija: Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda - Cenzura Plus
Medij: TV emisija Cenzura
Broj bodova i mjesto na rang listi:  977 / 7.
Iznos potpore: 95.000,00 kn
 
Jednosatna tjedna TV emisija Cenzura (48 emisija godišnje) ima za cilj ukazivati na društvene nepravde i anomalije demokracije te promicati dobre političke i građanske prakse. Uz tu korektivnu društvenu ulogu, Cenzura daje glas društvenim manjinama i aktivistima/cama civilnog društva. Povjerenstvo podupire lokalno djelovanje projekta Cenzure pa je stoga posebno vrednovalo njezin doseg i utjecaj u lokalnoj zajednici, kao i širinu tema, promicanje ljudskih i manjinskih prava, te nadzor moćnih.
 
Povjerenstvo inzistira na definiranju formata emisije i smatra kako je u produkciju nužno uključiti profesionalce i profesionalke u medijskoj produkciji, kako bi se značajno podigla razina oblikovanja i predstavljanja medijskih sadržaja.
 
 
8.
Organizacija: Udruga za promicanje kultura KULTURTREGER
Medij: Internetski portal booksa.hr
Broj bodova i mjesto na rang listi:  972 / 8.
Iznos potpore: 85.156,00 kn
 
Booksa.hr specijalizirani je portal koji afirmira književnost, izdavaštvo i ostale teme iz kulture koje su posljednjih godina izgubile prostor u hrvatskim medijima. Čini to suardnjom s kvalitetnim suradnicama/cima ne samo s hrvatske, nego i s regionalne i šire međunarodne scene. Booksa.hr  je usmjerena i na obrazovanje novih autora i autorica te svesrdno potiče redakcijsku demokraciju. Tehnološki je osuvremenjena i prilagođena mobilnom pristupu. 
 
Povjerenstvo predlaže portalu Booksa.hr da se poveže s jakim i utjecajnim općim portalima, u svrhu proširivanja dosega i utjecaja te nadzora moćnih u području kulture.
 
9.
Organizacija: Fakultet političkih znanosti
Medij: Radio Student
Broj bodova i mjesto na rang listi:  908 / 9.
Iznos potpore: 120.000,00 kn
 
Povjerenstvo je projekt Radio Student ocijenilo kao  izvrstan primjer medija koji je nadišao svoju prvotnu funkciju edukativne platforme i čije postojanje znatno obogaćuje hrvatski medijski prostor. Kroz raznovrsne programske sadržaje Radio Student se trudi odgovorno informirati i pritom senzibilizirati javnost za teme koje dobivaju malo prostora u mainstream medijima -  očuvanje okoliša, predstavljanje marginaliziranih skupina, mladi s invaliditetom, nacionalne i rodne manjine i sl. Pokrivanje raznovrsnih tema kroz različite žanrove, s naglaskom na ljudskim pravima i afirmaciji demokratskih vrijednosti, je visoko bodovano.
Povjerenstvo drži da Radio Student odobrena financijska sredstva treba usmjeriti na brušenje izričaja, odnosno unaprjeđenje prezentacije i oblikovanja sadržaja.
 
 
10.
Organizacija: CROL- udruga za medijski aktivizam
Medij: crol.hr
Broj bodova i mjesto na rang listi:  896 / 10.
Iznos potpore: 180.000,00 kn
 
Povjerenstvo je visoko ocijenilo ovaj specijalizirani portal koji se bavi afirmacijom manjinskih prava, posebice zbog činjenice da se potvrdio kao relevantan medij u području podizanja vidljivosti marginaliziranih skupina, godinama kontinuirano osnažujući pripadnike/-ce ove skupine građana i građanki na volonterskoj bazi. Njegovo postojanje predstavlja neupitan doprinos pluralizmu društvenih tema i subjekata u medijskom prostoru. Iz predočenog plana rada jasno se iščitava želja i namjera uredništva da obogaćivanjem sadržaja i forme  crol.hr poveća utjecaj na širu zajednicu - posebno u području kritike moćnih, a ponajprije politika koje definiraju prava ove ranjive skupine. Prostora za napredak je mnogo, kako na planu sadržaja tako i njegova oblikovanja, pa će Povjerenstvo pomno pratiti u kojoj se mjeri i kojim tempom on uistinu i događa. Financijska potpora pruža mogućnost razvoja koju će, očekujemo, ovaj medij u cijelosti iskoristiti.  
 
11.
Organizacija: Udruga za razvoj radijskih programa Radio mreža
Medij: Javni radijski servis Radionet
Broj bodova i mjesto na rang listi:  889 / 11.
Iznos potpore: 200.000,00 kn
 
Povjerenstvo je dodjelom potpore vrednovalo doseg i utjecaj Javnog radijskog servisa Radionet koji sadržajem dopire do sredina u kojima se rjeđe govori o ljudskim pravima, diskriminaciji te artikulira kritika moćnih. Iznimna kvaliteta sadržaja, visoko profesionalna prezentacija širokog spektra tema i društvenih subjekata izdvaja ovaj medij u radijskom prostoru. Povjerenstvo ocjenjuje kako suradničke platforme, dijeljenje resursa i sadržaja, kao što to čini Radionet, trebaju biti u fokusu razvoja neprofitnih medija, osobito onih koji se organiziraju kao mediji zajednica.

Povjerenstvo želi poduprijeti opstanak ovog medija, uočavajući pritom prostor za osuvremenjavanje i modernizaciju nužan za ovaj tip medija, i to u smjeru korištenja novih tehnologija i metoda distribucije.
 
 
12. (1.)
Organizacija: Mladi antifašisti Zagreba
Medij: Nepokoreni grad
Broj bodova i mjesto na rang listi: 439 /1. na listi novih medija
Iznos potpore: 150.000,00 kn

Povjerenstvo je Nepokoreni grad ocijenilo kao perspektivan medijski projekt čije postojanje potencijalno obogaćuje medijski prostor (posebice za mlađu populaciju) usredotočavanjem na teme koje su predugo bile tabuizirane u devedesetima, a zatim marginalno i tek sporadično rehabilitirane. U nadi da će se čitateljstvu približiti kako povijesna faktografija i analize antifašizma, tako i goruća pitanja današnjice (poput radničkih prava i nove klase, tzv. prekarijata)  - smatramo da je od presudnog značaja da se medij razvija u smjeru popularnijeg i pristupačnijeg pristupa temi.

Povjerenstvo drži da odobrena financijska sredstva redakcija treba usmjeriti na oblikovanje i sustavnu produkciju, te osiguranje održivosti  medija i širenje njegova dosega uključivanjem novih i manje etabliranih autore/-ice iz čitave Hrvatske.
 
 
13. (2.)
Organizacija: Nacionalna koordinacija vijeća romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
Medij: Crveni kotač - hrvatsko-romski časopis/kroacijako-romano lil (+web)
Broj bodova i mjesto na rang listi:  420 / 2. na listi novih medija
Iznos potpore: 100.000,00 kn
 
Projekt pokretanja hrvatsko-romskog časopisa Crveni kotač važan je iskorak u predstavljanju najranjivije skupine građana i građanki RH. Posebnu vrijednost vidimo u povećavanju vidljivosti i afirmaciji manjinskih prava, odnosno tematiziranju problema, interesa i dosega romske manjine od strane pripadnika same manjine. Time će projekt doprinijeti osnaživanju pripadnika/-ca te skupine građana i građanki, a svojom prisutnošću u javnom i medijskom prostoru kao i otklonom od dominantnog kuta gledanja može pozitivno utjecati na širu zajednicu te promjenu javnih politika i svijesti građana u cilju prevladavanja predrasuda i diskriminacije.
 
Povjerenstvo očekuje da ova inicijalna potpora Ministarstva kulture omogući pokretanje projekta koji će kvalitetnom prezentacijom manjinskih problema, kao i komunikacijom sa širom zajednicom, predstavljati važan doprinos pluralizmu društvenih tema i subjekata u medijskom prostoru.
 
 
14. (3.)
Organizacija: URIHO, Zagreb
Medij: In-portal.hr
Broj bodova i mjesto na rang listi:  413 / 3. na listi novih projekata
Iznos potpore: 180.000,00 kn
 
U velikom broju postojećih i novih medijskih projekata, posebno na webu, ovaj je portal jedini usmjeren na teme, pitanja i probleme od životne važnosti za velik dio stanovništva RH (osoba s invaliditetom i njihovih obitelji) koje su nedovoljno prisutne u mainstream medijima te često prikazivane i tematizirane na neprimjeren, površan ili senzacionalistički način. Posebnu vrijednost projekta Povjerenstvo vidi u tome što su u rad redakcije uključene osobe s invaliditetom. Iz plana  rada je vidljivo kako će portal pokrivati širok spektar tema i  aktivno ispunjavati ulogu “nadzora moćnih”, odnosno institucija koje odlučuju o kreiranju i provedbi politika usmjerenih na osobe s invaliditetom, kao i osvještavanja šire javnosti o specifičnim problemima ovog dijela građanstva.
 
Inicijalna financijska potpora mediju pruža mogućnost razvoja koju će, očekujemo, u cijelosti iskoristiti. Posebnu važnost imat će ostvarenje suradnje i razmjena sadržaja s drugim neprofitnim medijima, općeg i specijaliziranog karaktera.
 
 
Organizacija: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Medij: Libela.org – portal o rodu, spolu i demokraciji
Broj bodova i mjesto na rang listi: 876/12.
 
Povjerenstvo je visoko ocijenilo ovaj portal zbog nesumnjiva unošenja raznovrsnosti u medijski prostor pokrivanjem tema vezanih uz rodnu ravnopravnost. Najvrjedniji sadržaj portala rubrika je 'Stup srama' u kojoj redakcija ukazuje na seksizme i govor mržnje javnih osoba potekao iz predrasuda prema ženama koji ujedno funkcionira i kao korektiv moćnih. U kategoriji istovrsnih specijaliziranih medija ipak nije dobio najveći broj bodova. Povjerenstvo je negativno ocijenilo proračun projekta koji nije bio u suglasju s predočenom uređivačkom koncepcijom i planom rada. Raskorak u proračunu posebno je vidljiv u području planiranja minimalnog iznosa sredstava za veliki broj vanjskih suradnica i suradnika.
 
 
Organizacija: Kulturni klub
Medij: Kulisa.eu – grupa 4 internetska portala:
Kazaliste.hr, Plesnascena.hr, Klasika.hr, Filmovi.hr
Broj bodova i mjesto na rang listi: 874 / 13.
 
Povjerenstvo je procijenilo da ambicioznost uređivačke koncepcije nije do kraja potvrđena u realizaciji. Plan rada kojim je predviđena organizacija prezentacije sadržaja na portalu, koju Povjerenstvo smatra nužnom, nema podlogu u proračunu projekta. Budući da ne nudi angažman u ocjeni kulturnih politika niti informativnu širinu komunikacije, projekt nije ostvario dostatan broj bodova za dobivanje financijske potpore.
 
 
Organizacija: Udruga za informiranje i edukaciju «Korzo»
Medij: www.korzo.net - internetski portal
Broj bodova i mjesto na rang listi: 868 / 14.
 
Povjerenstvo prepoznaje ovaj medij kao koristan za lokalno područje u kojem djeluje, ali ne nalazi dovoljno razlikovnih elemenata u odnosu na već postojeće mainstream medije, bilo odabirom tema, društvenih subjekata ili kuta gledanja na određeni problem. Povjerenstvo je uočilo raskorak između predočene uređivačke koncepcije i realizacije na samom portalu.
 
 
Organizacija: Sveučilište u Dubrovniku
Medij: UNIDU radio
Broj bodova i mjesto na rang listi: 843 / 15.
 
U postojećoj konkurenciji radijskih projekata, UNIDU radio nije ocijenjen kao izgrađeni medij koji u cijelosti zadovoljava kriterije natječaja kojima se moralo rukovoditi pri ocjenjivanju. Iako je studentska platforma sa snažnim potencijalom iniciranja promjena u lokalnoj zajednici, radio UNIDU zasad ne nudi bitno drugačiji pogled na društvene teme u odnosu na mainstream medije, niti vrši nadzor moćnih u mjeri u koji bi se to očekivalo od mladog uredničkog tima.
 
 
Organizacija: Institut Saveza za tranzicijska istraživanja i nacionalnu edukaciju (Institut STINE)
Medij: Manjinski forum - tiskani medij
Broj bodova i mjesto na rang listi: 815 / 16.
 
Visoko ocijenivši orijentaciju i programsku koncepciju ovog medija prezentiranu u prvom krugu natječaja i pritom shvaćajući važnost pokrivanja tema vezanih uz manjinsku problematiku, Povjerenstvo je u drugom krugu na uvid dobilo tiskane primjerke glasila u kojima nisu našli adekvatno kvalitetnu realizaciju uredničkog plana. Svojim načinom obrade tema, oblikovanjem sadržaja, nesrazmjerom proračuna i prezentiranog dosega, mišljenjem Povjerenstva medij nije udovoljio kriterijima natječaja.
 
 
Organizacija: Udruga za razvoj civilnog društva „BaranjaMedija“
Medij: Internetski portal www.baranjamedija.hr
Broj bodova i mjesto na rang listi: 795 / 17.
 
Povjerenstvo je visoko ocijenilo volonterske napore entuzijasta okupljenih oko Baranjamedija i potencijal predstavljen u uređivačkoj koncepciji, no u konačnici je moralo zaključiti da ovaj medij ipak ne udovoljava kriterijima natječaja, posebno u segmentu propitivanja nadzora političkih i ekonomskih moćnih te zaštiti i promicanju građanskih i ljudskih prava. Ocjenjujući da bi za ovu lokalnu sredinu jedan društveno angažirani medij  bio iznimno važan, Povjerenstvo se nada da će u budućnosti redakcija početi realizirati predočenu uređivačku koncepciju.
 
 
Kategorija novi mediji
(projekti u kategoriji novih medija ocjenjivani su prema sedam kriterija)
 
Organizacija: Udruga MMLAB
Medij: Transfer televizija i internet
Broj bodova i mjesto na rang listi: 411 / 4.
 
Cijeneći dosadašnji doprinos u prezentaciji tema vezanih uz područje kulture, kulturnih politika i suvremene umjetnosti, tima koji je realizirao televizijsku emisiju Transfer, Povjerenstvo je u uređivačkoj koncepciji novog medija utvrdilo nedostatnu razrađenost svih elemenata projekta (od plana realizacije do proračuna). Povjerenstvo vjeruje u ovaj projekt i mogućnost njegove realizacije u budućnosti.
 
 
Organizacija: Udruga za promicanje civilnog društva,medijske kulture i razmjene informacija-TRIS
Medij: Neovisni novinarski portal www.TRIS.com.hr
Broj bodova i mjesto na rang listi: 384 / 5.
 
Povjerenstvo je u prvom krugu podržalo ideju pokretanja informativnog portala namijenjenog stanovnicima šibensko-kninske županije, posebno uključenost profesionalnih novinara i novinarki koji iza njega stoje, ali u predstavljenoj razradi uređivačke koncepcije nije našlo elemente koji zadovoljavaju kriterije natječaja. Neusklađenost početne ideje s planom realizacije, k tome i neodgovarajućim proračunom, onemogućila je Povjerenstvu da ovaj projekt predloži za financiranje.
 
 
Organizacija: Udruga Artemus
Medij: internetski portal Raspon.net
Broj bodova i mjesto na rang listi: 378 / 6.
 
Načelno zanimljiva ideja koja bi nesumnjivo pridonijela pluralizmu predstavljanja medijskih sadržaja nažalost nije potvrđena u ponuđenom planu rada, iz kojeg nije razvidno kako bi urednička koncepcija mogla biti ostvarena. Plan je rada neprecizan i nedovoljno konkretan, te ne ostavlja dojam dovoljno čvrsto postavljenog medija.
 
 
Organizacija: Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka
Medij: Aktiviraj Karlovac/Activate Karlovac, internetski portal
Broj bodova i mjesto na rang listi: 356 / 7.
 
Ideja medija namijenjenog općem dobru lokalne zajednice svakako zaslužuje pažnju i potporu, ali za punu realizaciju popisa dobrih želja potrebna je temeljitija i realnija razrada plana rada i troškovnika.
 
 
Organizacija: Udruga Redakcija
Medij: internetski portal www.redakcija.org
Broj bodova i mjesto na rang listi: 352 / 8.
 
U prvom krugu natječaja Povjerenstvo je vrednovalo inicijativu samoorganiziranja već afirmiranih novinara i razmišljanje o inovativnom načinu komuniciranja unutar redakcije i medija s publikom. No, u ponuđenom planu rada i troškovniku nije našlo potrebne dokaze da je realizaciju moguće usmjeriti prema zacrtanoj ideji.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature