E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Ruksak (pun) kulture  >  O programu

  Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi


 SVRHA
 PROGRAMA
 Poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje
 umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije
 povezanim područjima Republike Hrvatske
 CILJ
 PROGRAMA 
 Priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa
 prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim
 školama u dislociranim, prometno slabije povezanim
 područjima Republike Hrvatske
 KORISNICI
 
 • djeca od 3 do 6 godina
 • učenici od 1. do 4. razreda OŠ
 • učenici od 5. do 8. razreda OŠ
 • učenici srednjih škola
 OPIS
 PROGRAMA
 Ruksak (pun) kulture program je koji omogućava usvajanje i
 približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u
 sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim
 sadržajima.

 Program zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo
 znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore
 kurikulu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. 

 Predviđeno je tijekom godine organiziranje do 100 događanja
 u Republici Hrvatskoj na kojima će se prezentirati jedan od
 (najviše) 40 kulturno-umjetničkih programa pripremljenih za
 potrebe programa.

 Programske djelatnosti su:
 • kazališna umjetnost
 • filmska umjetnost
 • glazbena umjetnost
 • plesna umjetnost
 • likovna umjetnost
 • književnost
 • baština
 • programi studenata umjetničkih akademija.
   
 Provoditelji programa su:
 • profesionalni umjetnici
 • studenti umjetničkih akademija uz mentorstvo profesora.
 KLJUČNI KRITERIJI za odabir vrtića, osnovnih i srednjih
 škola u kojima će se provoditi kulturno-umjetnički
 programi/radionice su:

 • područni vrtići i škole
 • prometno slabije povezani vrtići i škole
 • zainteresiranost vrtića i/ili škole za umjetničke
  programe i radionice
 • zainteresiranost učitelja, nastavnika i odgojitelja
  za diseminaciju programa i radionica.
 KLJUČNI KRITERIJI za odabir kulturno-umjetničkih
 programa/radionica koji se provode u okviru projekta su: 

 • usklađenost sadržaja s ciljevima Nacionalnog
  okvirnog kurikula;
 • održivost – mogućnost ponavljanja programa ili
  njegovih rezultata u sredini u kojoj je prezentiran;
 • prilagođenost uvjetima izvođenja u prostorima vrtića
  i škola uz jednostavne i prenosive rekvizite;
 • upisanost predlagatelja iz područja kazališne
  djelatnosti u Očevidnik kazališta;
 • usklađenost cijena programa s Odlukom o
  sadržaju  programa Ruksak (pun) kulture te
  visini naknade za poslove i rad na njegovu
  ostvarivanju
    
  kojom su one određene;
 • visoka razina umjetničke kvalitete i profesionalnih
  standarda umjetničkih i kulturnih programa.
 Vrijeme trajanja programa:
 • prilagođeno je uzrastu djece i mladih
  (1,5 sat / 3 sata / 1 dan / 2 dana/ 3 dana).
 AKTIVNOSTI
 PROGRAMA
 1. analiza potreba i želja za provedbom kulturnih i
  umjetničkih programa u dislociranim sredinama
 2. izbor i kupnja do 40 kulturnih i umjetničkih programa
  godišnje prema prethodno definiranim kriterijima u
  sljedećim područjima: kazališna, filmska, glazbena,
  plesna, likovna umjetnost, književnost, baština i
  programi studenata umjetničkih akademija
 3. priprema i provedba do 100 događanja na kojima
  će se prezentirati kulturni i umjetnički programi:
  1. u vrtićima (do 35 programa godišnje)
  2. u OŠ (do 40 programa godišnje)
  3. u SŠ (do 25 programa godišnje)
    
 4. godišnja evaluacija uspješnosti provedbe projekta
  i preporuke za poboljšanja

  Opaska: planirana je godišnja pokrivenost programima do 5% ukupnih vrtića / škola / područnih objekata.
 TRAJANJE
 PROGRAMA
 6 godina
 PLANIRANA
 FINANCIJSKA
 SREDSTVA
 1,000.000,00 kn godišnje
 REZULTATI
 PROGRAMA
 • ostvarena dostupnost kulturnih i umjetničkih programa
  djeci i mladima u dislociranim sredinama (do 3000
  djece i mladih godišnje)
 • ostvareni doprinos razvoju estetske kulture
  djece i mladih
 • djeca i mladi senzibilizirani za područje
  umjetnosti i kulture
 • programi (ili njihovi dijelovi) predani odgojiteljima,
  profesorima, djeci i mladima na daljnje korištenje
 PRAĆENJE I
 VREDNOVANJE
 USPJEŠNOSTI
 PROVEDBE
 PROGRAMA
 

 Praćenje uspješnosti provedbe projekta – kvalitativna i
 kvantitativna evaluacija – provodi se jednom godišnje,
 na koncu godine.

 Kvantitativni godišnji pokazatelji uspješnosti
 provedbe programa su:

 • broj otkupljenih/financiranih programa
 • broj pripremljenih i provedenih događanja
 • broj djece i mladih koji su sudjelovali u programu R(p)K
 • broj odgojitelja, učitelja i nastavnika koji su sudjelovali
  u pripremi i provedbi programa
 • broj repliciranih aktivnosti potaknutih usvojenim
  kulturnim i umjetničkim programima
 • razina utrošenih financijskih sredstva
 • prosječno utrošena financijska sredstva po
  provedenom programu/radionici
 Kvalitativno vrednovanje provedenih programa provodi se:
 • metodom ankete o zadovoljstvu i korisnosti
  novih iskustava
 • na uzorku od 10% djece i mladih te 10% odgojitelja,
  učitelja i nastavnika koji usvajaju ponuđene kulturne
  i umjetničke programe.

 
 Na završetku programa – nakon 6 godina njegove provedbe
 predviđena je finalna evaluacija u kojoj se vrednuju
 relevantnost, efikasnost, efektivnost i održivost programa R(p)KSudjelovanje na programu Ruksak (pun) kulture podrazumijeva korištenje fotografija snimljenih tijekom programa, koje će se koristiti isključivo za dokumentiranje i praćenje programa Ruksak (pun) kulture na službenim stranicama Ministarstva kulture.

 
  
    
ENGLISH   

 
    
     Stručno povjerenstvo

   
 
      Arhiva

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a