E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novinarski radovi u neprofitnim medijima  >  Projekti prijavljeni za jednomjesečne stipendije  >  LGBT osobe u marketinškom prostoru
 
Koncepcija:

Projekt se bavi temom nezastupfjenosti LGBT osoba u marketinškom prostoru u RH. Potreba za istraživanjem ove pojave nastala je iz vidljive sustavne nevidljivosti i ignoriranja LGBT osoba u području oglašavanja, ponajviše u masovnim medijima, kao i na plakatima, sredstvima javnog prijevoza, i slično. Marketinške tvrtke oglašavanjem informiraju i obavještavaju potencijalne kupce (korisnike) o proizvodima ili uslugama, a u njihovom pristupu nerijetko se mogu pronaći diskriminatorni elementi, poput rodnih stereotipa ili stereotipa o određenim skupinama društva. Oglašavanjem putem medija vlasnici tvrtki izravno konstruiraju stavove, razmišljanja i ponašanja svojih potencijalnih korisnika. U RH postoji oko 300.000 registriranih poslovnih subjekata i nijedan od njih nema LGBT osobe kao ciljanu marketinšku skupinu. Ovo je zabrinjavajuć i poražavajuć podatak, pogotovo kada se u obzir uzme činjenica1 da su LGBT potrošači, u odnosu na većinske heteroseksualne, najčešće visoko obrazovani, s mjesečnim prihodima većim od prosječnih i bez uzdržavanih članova obitelji, konkretnije djece. Navedeni podaci idu u prilog potrebi da se ova tema detaljno obradi i da se ispita određen broj vodećih marketinških tvrtki koje djeluju u Hrvatskoj kako bi se dobio uvid u njihove stavove o otvaranju marketinškog prostora LGBT potrošačima.

Ciljevi
Projektom se želi potaknuti i motivirati vlasnike tvrtki da u svoje marketinške strategije uključe LGBT potrošače i osvijestiti hrvatsku javnost o važnosti zastupanja LGBT osoba (i drugih manjinskih skupina) u reklamnom prostoru.

Publike
Obraćamo se LGBT osobama jer su one ciljana skupina portala Crol.hr i u potpunosti nezastupljene u hrvatskome marketinškom prostoru. Ova društvena skupina po prvi puta u Hrvatskoj će saznati stavove tvrtki obuhvaćenih istraživanjem o uključivanju LGBT osoba u marketinški prostor, odnosno razloge zbog kojih ih se dosad nije uključivalo.

Načini ostvarenja ciljeva
Sve informacije se planiraju prikupiti strukturiranim i polustrukturiranim intervjuima s predstavnicima marketinških tvrtki, online anketom namijenjenom korisnicima portala Crol.hr, desk istraživanjem i zahtjevom za pristup informacijama nadležnim institucijama.


 
Recenzija stručnog povjerenstva:

Načelno zanimljiva tema društvene nevidljivosti LGBTQ osoba u medijskom prostoru, ali po sudu Povjerenstva nedovoljno dobro promišljena i usmjerena - naime, dok se većina lijeve misli, kritičke teorije i emancipatornih pokreta kritički odnosi prema djelovanju marketinške i oglašivačke industrije općenito, ovdje se kao cilj postavlja i eksplicitno navodi da bi se kompanije upravo trebale okrenuti LGBTQ populaciji kao novoj niši vrijednih potrošača (i pritom se paušalno reproducira stereotip o LGBTQ osobama kao onima “mjesečnim prihodima većim od prosječnih i bez uzdržavanih članova obitelji, konkretnije djece”).

Puno bi zanimljivije i vrednije bilo ozbiljno istraživanje i analiza dobrih i loših primjera kada se LGBTQ osobe doista pojavljuju u reklamama, odnosno kada se barem implicira drugačiji spolni/rodni identitet osoba koje se javljaju u medijskim prezentacijama (a i bez nekog posebnog istraživanja možemo reći da toga nesumnjivo ima); odnosno pozicija samih LGBTQ osoba unutar institucija i mehanizama domaće marketinške industrije odnosno tzv. kreativnih industrija općenito.

Planiranim opsegom projekt odgovara temi.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature