E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Knjiga i nakladništvo  >  Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva za 2018. godinu  >  Kriteriji Povjerenstva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva
Potpore za poticanje književnog stvaralaštva dodjeljuju se autorima, fizičkim osobama, državljanima Republike Hrvatske za:
  • književno-umjetnički rad,
  • prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća,
  • književnopovijesni rad na pripremi sabranih, odabranih i kritičkih izdanja djela hrvatskih autora.
Potpora se ne dodjeljuju autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.
 
Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva razmatra sve potpune i u roku pristigle prijave te na temelju prijavnice, kratkog životopisa i bibliografije, detaljnog opisa projekta – sinopsisa, oglednog arka, prijedloga plana realizacije te dviju recenzija izdvaja najkvalitetnije projekte za koje će se autorima dodijeliti tromjesečne, polugodišnje ili godišnje potpore te dostavlja svoj prijedlog ministru kulture na odlučivanje.
 
O kvaliteti projekata Povjerenstvo odlučuje temeljem priloženih sinopsisa i oglednog arka iz kojih se mogu razabrati osnovne značajke djela u nastajanju kao i bitne odlike autorskog stila. Dvije recenzije, kritičarska i urednička, svjedoče o potvrdi i interesu struke te potencijalne čitateljske publike. Bitnu ulogu u odlučivanju ima i dosadašnji književni, odnosno prevoditeljski rad autora koji se prijavljuje 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature