E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Dramske umjetnosti  >  Arhiva  >  Kriteriji za prihvaćanje prijedloga programa u području dramske umjetnosti i suvremenog plesa i pokreta za 2014. godinu
U provođenju točke II./2 Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu primjenjuju se sljedeći kriteriji u skladu s Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09 i 69/12):
 

K R I T E R I J I

za prihvaćanje prijedloga programa u području dramske umjetnosti i
suvremenog plesa i pokreta za 2014. godinu
 
 
                                                            Članak 1.
Natječajne prijedloge programa Kulturno vijeće za dramske, plesne i izvedbene umjetnosti (u nastavku: Kulturno vijeće) razmatrat će u područjima: programi javnih kazališta i javnih kazališnih družina, programi privatnih kazališta (ustanova, trgovačkih društava i umjetničkih organizacija), festivali i manifestacije, mreža kazališnih gostovanja, programi strukovnih udruga, radionice, znanstveni skupovi, programi udruga (osim produkcije predstava i kazališnih gostovanja), programi kazališnog amaterizma, programi suvremenog plesa i pokreta te plesna gostovanja.
 
                                                            Članak 2.
Pri donošenju stručnih mišljenja, Kulturno vijeće davat će prednost sadržajima od interesa za Republiku Hrvatsku koji uključuju visoku razinu kvalitete i stručne utemeljenosti i koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog te razvoj civilnog društva. Ovoj skupini također pripadaju sadržaji koji su u protekloj i proteklim godinama pokazali vrijednost i programski kontinuitet, a koji su profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora.
 
                                                           Članak 3.
Kulturno vijeće razmatrat će prijedloge programa koji su dostavljeni u propisanom natječajnom roku na temelju potpunih programskih i financijskih pokazatelja. Zahtjevi dostavljeni izvan natječajnog roka neće se razmatrati. Kulturno vijeće uzet će u obzir prijedloge programa u području profesionalne produkcije i gostovanja onih javnih i privatnih kazališta, kazališnih družina i kazališnih kuća u Republici Hrvatskoj, upisanih u Očevidnik kazališta, a koji se vodi pri Ministarstvu kulture.
 
                                                           Članak 4.
Prednost u donošenju stručnih mišljenja imat će isključivo ekonomični programi te programi za koje je predlagatelj osigurao potporu iz drugih ili vlastitih izvora (županije, gradovi/općine, sponzori/donatori, strane organizacije i drugo).
 
                                                           Članak 5.
Kod donošenja stručnih mišljenja i prijedloga za financiranje programa u 2014. godini, Kulturno vijeće uvažit će ocjene izvršenja u 2013. godini. Ocjene će utjecati na povećanje sredstava, na smanjenje, odnosno ukidanje potpore u 2014. godini za korisnike čiji evaluacijski izvještaji i srodna dokumentacija o namjenskom korištenju sredstava državnog proračuna ukazuju na sporno izvršenje ugovornih obveza (financijskih i programskih).
 
                                                           Članak 6.
Uz prije navedeno, Kulturno vijeće primijenit će za sva područja iz Čl. 1. Kriterije koji uključuju:          
 
1.   opći interes za kulturni razvitak u RH,
2.   koncepcijska osmišljenost, originalnost, kvaliteta, sadržajna inovativnost i kulturna raznolikost programa,
3.   izbor kvalitetnih suradnika i umjetnika s relevantnim međunarodnim referencama,
4.   umrežavanje i partnerstvo s međunarodnim i regionalnim programima i ustanovama te promicanje hrvatske kulture u svijetu,
5.   praćenje suvremenih tendencija,
6.   održivost i dugoročnost programa,
7.   promicanje programa za djecu i mlade,
8.   prilagođenost programa osobama s posebnim potrebama i njihovo sudjelovanje u programima,
9.   podrška programima uključenih u kulturni razvoj lokalne zajednice te imaju podršku jedinica lokalne i regionalne samouprave,
10. financijska potpora iz drugih izvora,
11. prioritet umjetničkog u odnosu na komercijalno,
12. interakcija različitih umjetničkih djelatnosti i ustanova u kulturi,
13. udio mladih umjetnika u kreiranju programskih sadržaja,
14. obavezna registracija korisnika koji obavljaju kazališnu djelatnost u Očevidniku kazališta.
  
 
                                                             Članak 7.
Prednost imaju programi u kojima se potiče razmjena (koprodukcije, gostovanja i drugi oblici suradnje) umjetnički vrijednih i kvalitetnih dramskih i plesnih produkcija, kao i kazališnog amaterizma na područjima od posebne državne skrbi i na otocima te programi nacionalnih manjina, u cilju bolje regionalne komunikacije i racionalizacije sredstava.
 
                                                             Članak 8.
Odluku o načinu utvrđivanja ocjene programa, Kulturno vijeće donosi samostalno. Dopune i izmjene Kriterija, Kulturno vijeće može predložiti na prvoj zajedničkoj sjednici.
 
                                                             Članak 9.
Po završenom postupku, Kulturno vijeće upućuje ministru prijedloge koji sadržavaju popis programa čije se financiranje predlaže.
 
                                                             Članak 10.
Poslove za Kulturno vijeće obavlja stručna služba Ministarstva kulture.
  
                                                            Članak 11.
Eventualne prigovore podnositelja programa rješava Ministarstvo kulture po prethodno pribavljenom mišljenju Kulturnog vijeća.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature