E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
Novosti  >  Predavanje o uspješnom projektu Europske prijestolnice kulture – Siena 2019
3.12.2013. - Na poziv Ministarstva kulture Pier Luigi Sacco, voditelj projekta Europske prijestolnice kulture - Siena 2019, održat će 6. prosinca 2013. godine u 18 sati predavanje "Kultura kao generator ljudskog razvoja i gospodarskog rasta" u Talijanskom institutu za kulturu (Preobraženska 4, 10 000) o svojoj strategiji Culture 3.0 proizašloj iz njegovog znanstvenog rada i nužnosti prilagođavanja kulture specifičnostima u digitalno doba.
Pier Luigi Sacco će također u subotu 7. prosinca 2013. godine od 10 do 13 sati u Multimedijalnoj dvorani Muzeja Mimara (Rooseveltov trg 5, 10 000 Zagreb) održati predavanje pod nazivom"Siena 2019 – Pripreme za Europsku prijestolnicu kulture i projekt prijestolnice kulture u okviru politike Strukturnih fondova EU"  povodom mogućnosti kandidature hrvatskih gradova za naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu.
            Siena je ovih dana ušla u uži izbor za Europsku prijestolnicu kulture 2019. godine sa šest drugih gradova Italije u čemu je ključnu ulogu igrao i Pier Luigi Sacco, profesor kulturne ekonomije na Sveučilišnom institutu za moderne jezike (IULM) u Milanu, dekan Fakulteta za umjetnost, trgovinu i kulturnu baštinu te član Europske mreže stručnjaka u kulturi (EENC - European Expert Network on Culture). K tome je savjetnik za ekonomski i kulturni razvoj Venecije, Firence, Lillea i Tirani, kao i konzultant talijanske Vlade.
U svojim se istraživanjima fokusira na kulturnu ekonomiju u postindustrijskom razdoblju, kao i na kulturne i kreativne industrije. Prema Saccu, istraživanje nematerijalnih dobara mora postati dio nove ekonomske politike kojom umjetnost ujedno može doprinijeti društvenom napretku zahvaljujući suradnji znanstvenika, poslovnih ljudi i lokalne zajednice koja je neophodna za društveni i ekonomski razvoj na svim administrativnim razinama.
 
 
 
Biografija – Pier Luigi Sacco


 

Pier Luigi Sacco je profesor kulturne ekonomije na Sveučilišnom institutu za moderne jezike  (IULM) u Milanu te je od 1. rujna 2011. godine dekan Fakulteta za umjetnost, trgovinu i kulturnu baštinu.
Istraživanja gospodina Sacca fokusiraju se na ekonomiju kulture u postindustrijsko doba. Prema njemu, istraživanje nematerijalnih dobara mora postati dio nove ekonomske politike kojom umjetnost ujedno može doprinijeti društvenom napretku. K tome, smatra da je suradnja između znanstvenika, poslovnih ljudi i lokalne zajednice neophodna za društveni i ekonomski razvoj te da bi trebala biti prisutna ne samo na lokalnoj, nego i na međunarodnoj razini. Sacco je autor mnogobrojnih publikacija o modernoj ekonomiji, ekonomskom ponašanju, konkurentnosti, sniženju poreza za investicije u kulturi i sponzorstva.
  
Ostala postignuća:
 
  • Ravnatelj organizacije koja se bavi znanstvenim istraživanjem, stipendijama i subvencijama na Sveučilištu u Bologni
  • Jedan od koordinatora Diplomskog studija menadžmenta u umjetnosti i kulturi u školi za menadžment u gradu Trento na kojoj podučava o prikupljanju sredstava za kulturni i gospodarski razvoj gradova; također je savjetnik za ta pitanja u Veneciji, Firenci, Lilleu i Tirani
  • Predaje o kreativnim industrijama na sveučilištu USI u Luganu
  • Piše za političko-ekonomske i financijske dnevne novine Il Sole 24 Ore, dnevnik  Saturno i časopis za umjetnost Flash Art.
  • Predsjednik znanstvenog odbora Međunarodnog festivala suvremene umjetnosti Talijanske nacionalne knjižnice u Firenci
  • Suradnik u Istraživačkom centru Semeion u Rimu
  • Autor više od 150 radova objavljenih u međunarodnim časopisima
  • Urednik knjiga za velike znanstvene izdavačke kuće (Oxford University Press, Cambridge University Press, Elsevier, Springer, Palgrave, Edward Elgar, Ashgate, Sage itd.) na temu ekonomske teorije, teorije igara, kulturne ekonomije, kulturnih i kreativnih industrija, kulturne politike dizajna na urbanoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
  • Član uredničkog odbora za časopise Creative Industries Journal, Mind and Society, Quality and Quantity, Journal of Marketing at Retail i Economia della CulturaNajave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi