E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Europska prijestolnica kulture  >  PREZENTACIJE


•   Ministarstvo kulture organiziralo je predavanja na temu Europske
      prijestolnice kulture (EPK) po hrvatskim gradovima kako bi se lokalna
      zajednica upoznala s projektom EPK.
     
Prezentacija  .ppt

•   Audiozapis o Europskoj prijestolnici kulture iz emisije Katapultura,
      emitirane  u petak 09.05.2014. na Prvom programu HR-a


   Skup pod nazivom Europska iskustva za hrvatski grad – Europsku
       prijestolnicu kulture 2020.
godine,  održan 12. ožujka 2014., u
       Muzeju Mimara


      Predavanje Neil Peterson, Liverpool2008 .ppt                
      Predavanje Fredrik Lindegren, Umeå2014 .ppt                           
          Rezultati uspjeha Marseille-Provence 2013 .pdf    

   Skup pod nazivom Europska prijestolnica kulture 2013. održan 25.
      studenog 2013. godine u Hrvatskom državnom arhivu

    Predavanje Julie Chenot, Marseille-Provence 2013 .pdf  .mp3
     Predavanje Mikaël Mohamed, Marseille - (MuCEM) .pdf   .mp3
      Predavanje Blanka Berkyová, Košice 2013 .pdf                mp3
 

   Why bid for European Capital of Culture 2020?                 
 

   Predavanja Ann Branch o programu Kreativna Europa i Europska
      prijestolnica kulture održana 7. svibnja 2013. godine u Muzeju Mimara
      u Zagrebu


 

 

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a