E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Program Europske unije – Kreativna Europa  >  Potprogram Kultura – tko, što, kako i zašto?  >  Potpora europskim projektima suradnje
Kreativna Europa / Potprogram Kultura / Potpora europskim
projektima suradnjeU skladu s općim i specifičnim ciljevima programa Kreativna Europa navedenima u Uredbi Europskog parlamenta o osnivanju programa Kreativna Europa te posebnim ciljevima i prioritetima u okviru potpore europskim projektima suradnje postoje:


Manji projekti suradnje
 
Veći projekti suradnje
 

Manji projekti suradnje obuhvaćaju najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje članice programa (jedna u svojstvu vodećeg partnera i najmanje dvije organizacije u svojstvu suorganizatora) te najvišu moguću potporu Europske unije za projekt u iznosu od 200.000,00 eura odnosno najviše 60 % ukupne vrijednosti projekta što znači da su preostali dio vrijednosti projekta (40 % ili više, ovisi o dodijeljenoj potpori EU) partneri obavezni zajednički osigurati.

Sudjelovati u projektu (kao vodeći partner odnosno nositelj projekta i/ili suorganizator) mogu sve pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture te se nalaze u jednoj od 28 zemalja članica EU i prekomorskih zemalja i teritorija EU. Pod posebnim je uvjetima sudjelovanje otvoreno i za države članice Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn), Švicarsku konfederaciju, države pristupnice, kandidatkinje (Island, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Turska) i potencijalne kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo) te države članice Europske politike susjedstva (European Neighbourhood Policy).

Pojedini projekt može trajati najviše 48 mjeseci, a u okviru kojeg je moguće sufinancirati različite aktivnosti; putovanja, smještaj, najam i kupovinu opreme, produkciju, djelomično troškove zaposlenika i hladnog pogona, dokumentaciju, distribuciju, IT i održavanje, umjetničke honorare, prijevode, trošak revizije projekta, transporta etc.

Bitno je voditi računa o tome da se prijaviti mogu institucije koje su na dan roka za prijavu projekta registrirane kao pravni subjekt u trajanju od najmanje dvije godine.

Kod procjene (evaluacije) projekata koju rade nezavisni europski stručnjaci (prijavite se i Vi u bazu stručnjaka za evaluaciju europskih projekata!) moguće je dobiti najviše 100 bodova koji su raspoređeni u četiri kategorije:
  • Relevantnost projektne ideje u odnosu na ciljeve i prioritete (30 bodova)
  • Kvaliteta sadržaja i predloženih aktivnosti (30 bodova)
  • Komunikacija i diseminacija (20 bodova)
  • Kvaliteta partnerstva u zajedničkoj provedbi projektnih aktivnosti (20 bodova)

Sva potrebna dokumentacija kao i Upute za prijavu projekata suradnje nalazi se ovdje.
  • Vremenski raspored rokova za prijavu projekata:

Objava rokova za prijavu projekta: 
Rok za prijavu projekta: 

Period evaluacije projekta: 6 mjeseci
Obavijest prijaviteljima o rezultatima izbora: ožujak godine n
Sklapanje ugovora o bespovratnim sredstvima: travanj godine n
Dozvoljeni početak projekta: između svibnja i prosinca godine n 


Veći projekti suradnje obuhvaćaju najmanje šest organizacije iz šest različitih država članica Programa (jedna u svojstvu vodećeg partnera i najmanje dvije organizacije u svojstvu suorganizatora) te najvišu moguću potporu Europske unije za projekt u iznosu od 2.000.000,00 eura odnosno najviše 50 % ukupne vrijednosti projekta, što znači da su preostali dio vrijednosti projekta (50 % ili više, ovisi o dodijeljenoj potpori EU) partneri obavezni zajednički osigurati.

Sudjelovati u projektu (kao vodeći partner odnosno nositelj projekta i/ili suorganizator) mogu sve pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture te se nalaze u jednoj od 28 država članica EU i prekomorskih zemalja i teritorija EU. Pod posebnim je uvjetima sudjelovanje otvoreno i za države članice Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn), Švicarsku konfederaciju, države pristupnice, kandidatkinje (Island, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Turska) i potencijalne kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo) te zemlje članice Europske politike susjedstva (European Neighbourhood Policy).

Pojedini projekt može trajati najviše 48 mjeseci, a u okviru kojeg je moguće sufinancirati različite aktivnosti; putovanja, smještaj, najam i kupovinu opreme, produkciju, djelomično troškove zaposlenika i hladnog pogona, dokumentaciju, distribuciju, IT i održavanje, umjetničke honorare, prijevode, trošak revizije projekta, transporta etc.

Bitno je voditi računa o tome da se prijaviti mogu institucije koje su na dan roka za prijavu projekta registrirane kao pravni subjekt u trajanju od najmanje dvije godine.

Kod procjene (evaluacije) projekata koju rade nezavisni europski stručnjaci (prijavite se i Vi u bazu stručnjaka za evaluaciju europskih projekata!) moguće je dobiti najviše 100 bodova koji su raspoređeni u četiri kategorije:
 

  • Relevantnost projektne ideje u odnosu na ciljeve i prioritete (30 bodova)
  • Kvaliteta sadržaja i predloženih aktivnosti (30 bodova)
  • Komunikacija i diseminacija (20 bodova)
  • Kvaliteta partnerstva u zajedničkoj provedbi projektnih aktivnosti (20 bodova)

 

Sva potrebna dokumentacija kao i upute za prijavu manjih projekata suradnje nalazi se ovdje

  • Vremenski raspored rokova za prijavu projekata:

Objava rokova za prijavu projekta:
Rok za prijavu projekta: 

Period evaluacije projekta: 6 mjeseci
Obavijest prijaviteljima o rezultatima izbora: ožujak godine n
Sklapanje ugovora o bespovratnim sredstvima: svibanj godine n
Dozvoljeni početak projekta: između lipnja i prosinca godine n

 
Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za sudjelovanje u potprogramu Kultura slobodno kontaktirajte Desk Kreativne Europe pri Službi za kulturne i kreativne industrije Ministarstva kulture.
 
 
 
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a