E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Program Europske unije – Kreativna Europa  >  Potprogram Kultura – tko, što, kako i zašto?  >  Potpora projektima književnih prijevoda
Kreativna Europa / Potprogram Kultura / Potpora projektima
književnih prijevoda


 
 
U skladu s općim i specifičnim ciljevima programa Kreativna Europa navedenima u Uredbi Europskog parlamenta o osnivanju programa Kreativna Europa te posebnim ciljevima i prioritetima u okviru potpore projektima književnih prijevoda postoje:


Dvogodišnji projekti književnih prijevoda

Projekti književnih prijevoda s okvirnim partnerskim sporazumom


 
Dvogodišnji projekti književnih prijevoda namijenjeni su nakladničkim kućama i traju najduže dvije godine, a podrazumijevaju prijevod od najmanje tri do najviše deset književnih djela s jednog europskog jezika na drugi. Najviši iznos potpore koji je moguće ostvariti iznosi 100.000,00 eura što ujedno predstavlja i najviše 50 % ukupne vrijednosti projekta. Pod projektom se podrazumijevaju aktivnosti prijevoda i objave europske književnosti (romani, kratke priče, drame, poezija, stripovi i dječja književnost), troškovi prijevoda isječaka za kataloge izdavača s ciljem poticanja prodaje prava u i izvan Europe, troškovi promocije i distribucije kao i digitalne promocije te troškovi sudjelovanja  autora na različitim književnim sajmovima i festivalima. Osim tiskanih, mogući su i prijevodi elektroničkih izdanja knjiga.

Kod procjene (evaluacije) projekata koju rade nezavisni europski stručnjaci (prijavite se i Vi u bazu stručnjaka za evaluaciju europskih projekata!) moguće je dobiti najviše 100 bodova koji su raspoređeni u četiri kategorije:
 • Relevantnost projektne ideje u odnosu na ciljeve i prioritete (40 bodova)
 • Kvaliteta sadržaja i predloženih aktivnosti (25 bodova)
 • Promocija i komunikacija (20 bodova)
 • Djelo koje je dobilo nagradu EU za suvremenu književnost (najviše 15 bodova tj. 1 bod po djelu)

      
 • Vremenski raspored rokova za prijavu projekata: 
Objava rokova za prijavu projekta: studeni 2016.
Rok za prijavu projekta: prva srijeda u veljači 2017. godine
Period evaluacije projekta: 4 mjeseca
Obavijest prijaviteljima o rezultatima izbora: svibanj 2017.
Sklapanje ugovora o bespovratnim sredstvima: srpanj 2017.
Dozvoljeni početak projekta: između rujna i prosinca 2017.
 

Projekti književnih prijevoda s okvirnim partnerskim sporazumom namijenjeni su, kao i dvogodišnji projekti, nakladničkim kućama te podrazumijevaju trogodišnji i četverogodišnji ugovor s Europskom komisijom u okviru kojeg se dobiva potpora za godišnji prijevod od najmanje pet do najviše deset književnih djela s jednog europskog jezika na drugi. Natječaj za sklapanje trogodišnjih ugovora je raspisan u 2013. godini i rok za prijavu je 12. ožujka 2014. dok će natječaj za sklapanje četverogodišnjeg ugovora biti raspisan 2016. godine. Prijave u ovoj kategoriji, između ostalog, uključuju akcijski plan koji se temelji na dugoročnoj strategiji prijevoda, distribucije i promocije prevedenih djela. Najviši iznos potpore iznosi 100.000,00 eura po godini, a nakladničke kuće koje ostvare potporu u ovoj kategoriji će na poziv Izvršne agencije svake godine dostavljati detaljni plan prijevoda sljedećih pet do deset djela za tekuću godinu.

Kod procjene (evaluacije) projekata koju rade nezavisni europski stručnjaci (prijavite se i Vi u bazu stručnjaka za evaluaciju europskih projekata!)  moguće je dobiti najviše 100 bodova koji su raspoređeni u četitri kategorije:
 • Relevantnost projektne ideje u odnosu na ciljeve i prioritete (40 bodova)
 • Kvaliteta sadržaja i predloženih aktivnosti (25 bodova)
 • Promocija i komunikacija (20 bodova)
 • Djelo koje je dobilo nagradu EU za suvremenu književnost (najviše 15 bodova tj. 1 bod po djelu)

          
 • Vremenski raspored rokova za prijavu projekata: 

Objava rokova za prijavu projekta: studeni 2016.
Rok za prijavu projekta: prva srijeda u veljači 2017. godine
Period evaluacije projekta: 4 mjeseca
Obavijest prijaviteljima o rezultatima izbora: svibanj 2017.
Sklapanje ugovora o bespovratnim sredstvima: srpanj 2017.
Dozvoljeni početak projekta: između rujna i prosinca 2017.
 
Sva potrebna dokumentacija kao i Upute za prijavu projekata književnih prijevoda nalaze se ovdje, a ako imate bilo kakvo pitanje vezano za sudjelovanje u potprogramu Kultura slobodno kontaktirajte Desk Kreativne Europe pri Službi za kulturne i kreativne industrije Ministarstva kulture.
 
 
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a