E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Program Europske unije – Kreativna Europa  >  Potprogram Kultura – tko, što, kako i zašto?  >  Potpora europskim mrežama
Kreativna Europa / Potprogram Kultura / Potpora europskim mrežama


 

U skladu s općim i specifičnim ciljevima programa Kreativna Europa navedenima u Uredbi  Europskog parlamenta o osnivanju programa Kreativna Europa otvoren je u okviru programa natječaj za potpore europskim mrežama.

Mreže igraju važnu ulogu u okupljanju razjedinjenih kulturnih operatera diljem Europe i imaju multiplikativni učinak  unutar sektora ubrzavanjem prilagodbe promjenama i izazovima kroz zajedničku suradnju. Članovi i prijavitelji europske mreže mogu biti sve organizacije (pravne osobe) kulturnog i kreativnog sektora koje se nalaze u jednoj od 28 država članica EU te prekomorskih zemalja i teritorija EU. Pod posebnim je uvjetima sudjelovanje otvoreno i za države članice Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn), Švicarsku konfederaciju, države pristupnice, kandidatkinje (Island, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Turska) i potencijalne kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo) te države članice Europske politike susjedstva (European Neighbourhood Policy).

Mreža se sastoji od 15 organizacija koje imaju sjedište u najmanje deset različitih gore navedenih država članica. Od 15 članica mreže, najmanje 5 ih mora biti iz država članica EU i prekomorskih teritorija odnosno zemalja članica Europskog gospodarskog prostora te Švicarske konfederacije.

Natječaj za potpore europskim mrežama će biti raspisan u dva navrata za potpisivanje trogodišnjeg (u 2013.) odnosno četverogodišnjeg (u 2016.) okvirnog partnerskog sporazuma, a godišnja potpora će iznositi najviše 250.000,00 eura odnosno 80 % dozvoljenih troškova rada mreže. Aktivnosti mreže, između ostalog, uključuju organizaciju sastanaka, konferencija i radionica, razvoj digitalnih alata za razmjenu informacija i iskustava s ciljem jačanja sektora, analizu i usporedbu kulturnih politika i programa na europskoj i nacionalnoj razini kao i prikupljanje i analizu usporedivih podataka, pripremu newslettera i održavanje profesionalnih baza podataka za pomoć profesionalcima i umjetnicima kulturnog i kreativnog sektora etc.

Kod procjene (evaluacije) projekata koju rade nezavisni europski stručnjaci (prijavite se i Vi u bazu stručnjaka za evaluaciju europskih projekata!)  moguće je dobiti najviše 100 bodova koji su raspoređeni u četri kategorije:
  • Relevantnost projektne ideje u odnosu na ciljeve i prioritete (30 bodova)
  • Kvaliteta sadržaja i predloženih aktivnosti (25 bodova)
  • Komunikacija i diseminacija (15 bodova)
  • Kvaliteta europske mreže (30 bodova)
 
  • Vremenski raspored rokova za 2016. godinu za prijavu
    mreža s četverogodišnjim okvirnim partnerskim sporazumom
Objava rokova za prijavu projekta: 
Rok za prijavu projekta: 

Period evaluacije projekta: 6 mjeseci
Obavijest prijaviteljima o rezultatima izbora: ožujak 2017.
Sklapanje ugovora o bespovratnim sredstvima: travanj 2017.
Dozvoljeni početak projekta: između svibnja i prosinca 2017.
 
Sva potrebna dokumentacija kao i Upute za prijavu za potpore europskim mrežama nalaze se ovdje, a ako imate bilo kakvo pitanje vezano za sudjelovanje u potprogramu Kultura slobodno kontaktirajte Desk Kreativne Europe pri Službi za kulturne i kreativne industrije Ministarstva kulture.
 
 
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a