E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Pokretna kulturna baština  >  Povrat kulturnih dobara  >  Povjerenstvo za povrat kulturnih dobara

Povjerenstvo za povrat kulturnih dobara 

Predsjednica Povjerenstva: mr. sc. Branka Šulc
Članovi: Davor Trupković, pomoćnik ministrice kulture, Ranka Saračević Würth, načelnica Sektora za zaštitu kulturne baštine, dr. sc. Tajana Pleše, vršiteljica dužnosti ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda, dr. sc. Ksenija Škarić, voditeljica Odjela za drvenu polikromiranu skulpturu, Hrvatski restauratorski zavod
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a