E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Najava o raspisivanju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu
21.6.2017. - Ministarstvo kulture ovim putem najavljuje da je objava Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu planirana za 15. srpnja, a  Poziv će biti otvoren od 15. srpnja do 15. rujna 2017. godine.  
   Prijave će se podnositi elektronički na odgovarajućim obrascima koji će biti dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture, gdje će se nalaziti i pregled natječajne dokumentacije kao i detaljne upute za prijavitelje.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a