E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Objavljena lista rezidencijalnih programa kao jedan od rezultata suradnje između država članica EU i Republike Koreje
4.7.2017. - Ministarstvo kulture Republike Koreje pripremilo je listu rezidencijalnih programa koji su otvoreni za umjetnike različitih profila, a spomenuta lista nastala je kao jedan od rezultata suradnje između država članica EU i Republike Koreje u Odboru za kulturnu suradnju.
   
   Suradnja se naslanja na sklopljeni Protokol o kulturnoj suradnji između Europske Unije i Republike Koreje koji se primjenjuje od 1. srpnja 2011. godine, a njime se uspostavlja okvir unutar kojeg dvije strane surađuju kako bi olakšale razmjenu kulturnih aktivnosti, proizvoda i usluga, uključujući i u audiovizualnom sektoru  te kako bi poboljšale uvjete kojima se uređuju takve razmjene.

   Zainteresirani umjetnici i profesionalci iz područja kulture i umjetnosti koji odgovaraju uvjetima rezidencijalnih programa mogu se javiti direktno navedenim institucijama.


>>> Popis rezidencijalnih programa .pdf
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a