E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Završen dvodnevni sastanak međudržavnog Povjerenstva za povrat kulturnih dobara Republike Hrvatske i Republike Srbije
13.10.2017. - U Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, u četvrtak, 12. listopada 2017. godine, završen je dvodnevni sastanak međudržavnog Povjerenstva za povrat kulturnih dobara Republike Hrvatske i Republike Srbije, na kojem je utvrđena i dinamika njihova povrata do kraja ove godine.   Podnesena su i izvješća o aktualnim programima građevinske obnove manastira Krka, Vladičanskog dvora u Pakracu i nizu ostalih nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, u koja trebaju biti vraćene umjetnine.

   Usvojen je i izvještaj iz lipnja 2017. godine, kao i pripadajući kriteriji za daljnje održavanje kulturnih dobara do povrata na izvorne lokacije u RH, koji je izradila stručna skupina konzervatora i restauratora iz Ministarstva kulture i Hrvatskog restauratorskog zavoda RH te Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture-Petrovaradin, Muzeja pravoslavne crkve iz Beograda, o stanju dijela kulturnih dobara iz Republike Hrvatske koja su od ranih 90-ih na restauriranju u Republici Srbiji, uglavnom u Pokrajinskom zavodu za zaštitu kulturnih dobara u Novom Sadu te u depou i Riznici u Patrijaršijskom dvoru u Sremskim Karlovcima.   Izvršena je i primopredaja 45 ikona iz SPC-a u Boboti, Vukovaru, Dalju te Riznice SPC-a u crkvi sv. Ilije u Zadru.

   Utvrđeno je da se početkom prosinca 2017. godine u Ministarstvu kulture RH održi završni ovogodišnji sastanak međudržavnog Povjerenstva za povrat kulturnih dobara RH i RS, s cjelovitim pregledom povrata preostalih pokretnih kulturnih dobara.Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a