E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Dani europske baštine: Panel / Kulturni krajolik – nekad, danas, sutra
13.10.2017. - U sklopu manifestacije Dana europske baštine održana je „Panel-diskusija / Kulturni krajolik – nekad, danas, sutra" u petak,13. listopada 2017., godine u zagrebačkom Muzeju Mimara koja je organizirana s namjerom podizanja svijesti o važnosti kulturnog krajolika kao vrste kulturne baštine koja je ujedno i jedan od važnih čimbenika prostornog identiteta   na svim razinama, od lokalne, nacionalne do međunarodne.   Utjecaji suvremenog razvoja izazivaju promjene koje često uzrokuju degradaciju obilježja i vrijednosti krajolika pa je stoga važno pravodobno prepoznati vrijednosti kulturnih krajolika te ih uključiti u strategije i programe razvoja različitih sektora i u sustav prostornoplanske dokumentacije.

   Diskusija o problemima na koje se nailazi u procesu donošenja pravne zaštite te kasnije u provođenju mjera zaštite kulturnih krajolika, kojih danas imamo svega 12 upisanih u Registar kulturnih dobara RH, rasvijetlila je potrebu relaksacije pravne norme, u narednom razdoblju, a vezanu za utvrđivanje obuhvata i popisivanja svih katastarskih čestica.

   Isto tako, s obzirom na slojevitost i isprepletenost prirodnih i kulturnopovijesnih sastavnica kulturnih krajolika proizlazi potreba formiranja radnog tijela na državnoj razini koje bi okupljalo stručnjake iz područja kulturne baštine, zaštite prirode, poljoprivrede, prostornog uređenja, turizma kao i akademske zajednice da na multidisciplinarni način pristupe očuvanju kulturnih krajolika te iniciraju izradu Nacionalne strategije zaštite krajolika kao ključnog preduvjeta učinkovitog upravljanja promjenama u krajoliku.
 
   Više dodatnih informacija o raznovrsnom programu možete pročitati u Publikaciji Dani europske baštine 2017. gdje su na jednom mjestu dostupni osnovni podatci o događajima: njihovoj lokaciji, datumu, vremenu održavanja kao i kratki opis njihova sadržaja.

•  Priopćenje Europske komisije i Vijeća Europe (hrvatski prijevod):
   Dani europske baštine 2017.: Uska povezanost između ljudi i prirode 

 
  Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a