E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Otvorena javna savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona
15.11.2017. - Ministarstvo kulture provodi javna savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz Nacrt prijedloga Zakona o audiovizualnim djelatnostima i Nacrt prijedloga Zakona o muzejima.     
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvorena su do 14. prosinca 2017. godine, a nalaze se na poveznicama:
 

Nacrt prijedloga Zakona o audiovizualnim djelatnostima
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6361
 
Nacrt prijedloga Zakona o muzejima
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6353
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a