E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Ministrica kulture sudjelovala na Vijeću Europske unije za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS)
22.11.2017. - Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek s ministrima kulture država članica sudjelovala je na sastanku Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, koji se održavao 20. i 21. studenog 2017. godine u Bruxellesu.  

   Na sastanku je uz ministre kulture država članica sudjelovao i predstavnik Europske komisije Tibor Navracsics, povjerenik Europske komisije za kulturu, obrazovanje i mlade.   Za ovu sjednicu Vijeća ministara estonsko Predsjedništvo predvidjelo je usvajanje Nacrta Zaključka Vijeća o promicanju pristupa kulturi putem digitalnih sredstava s naglaskom na razvoju publike. Dokument je jednoglasno usvojen. U drugoj točki dnevnog reda sastanka Vijeća predstavljen je dokument za raspravu na temu Uloga kulture u izgradnji povezanih društava u Europi.

  Na poziv estonskog Predsjedništva gđa Helen Sildna, ravnateljica glazbenog festivala i poduzetnica, prezentirala je aktivnosti koje provodi s ciljem socijalne integracije manjinskih skupina.

   Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek istaknula je kako se „osnovni fokus naše današnje diskusije odnosi na aktivnosti koje možemo zajednički realizirati na razini EU kako bismo jačali ulogu kulture u izgradnji socijalno uključivih i povezanih društava. U tom dijelu moramo voditi računa kako o intrinzičnoj tako i o instrumentalnoj ulozi kulture koje uvijek moraju biti u balansu“.

   „U Dokumentu za raspravu istaknuti su primjeri politika i programa koje već provodimo na razini EU. Mi dajemo punu podršku nastavku rada i slijedom intervencije gospođe Sildna te ističemo da moramo stalno unaprjeđivati te programe kako bismo omogućili da budu otvoreni svima onima koji mogu participirati“, rekla je ministrica kulture. Nadodala je i da ministri kulture „imaju obvezu biti aktivni te preuzeti inicijativu i u ovom EU formatu. Tu pozivamo na istraživanje mogućnosti implementacije UNESCO-ove Konvencije o zaštiti i promicanju kulturne raznolikosti koja je dio acquis communautairea. Ona je usmjerena na poticanje kohezije. Možemo, kao što je niz kolega već spomenulo, poraditi na potpori mobilnosti kroz Erasmus program za kulturu kao i druge inicijative ‒ primjerice potpora distribuciji, prijevodima te sve aktivnosti i obaveze koje smo preuzeli ratifikacijom ove Konvencije.“   Ministrica kulture spomenula je i nekoliko programa koji se u Republici Hrvatskoj financiraju putem Europskog socijalnog fonda (ESF) kao važan mehanizam koji doprinosi socijalnoj koheziji. Tu je istaknula Nacionalnu strategiju poticanja čitanja čiji će se velik dio mjera financirati upravo putem ESF-a te posebne programe u kulturi i medijima za poticanje socijalne uključenost: „Umjetnost i kultura za mlade“, „Umjetnost i kultura 54 +“ i „Kultura u centru ‒ potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“, koja potiče razvoj kulturnih centara u manjim sredinama u kojima će se poticati suradnja javnog i civilnog partnerstva te potpora uključivanju marginaliziranih skupina u medijima s posebnim naglaskom na manjinama.

   U drugom dijelu sastanka ministri su se očitovali komentarima na niz tematskih točaka. Estonsko Predsjedništvo predstavilo je ukratko radnu skupinu Prijatelji Predsjedništva. Ciparska delegacija predstavila je prijedlog Konvencije Vijeća Europe o kaznenim djelima vezanim uz kulturna dobra, kojom se revidira istoimena konvencija iz 1985. godine. U okviru očuvanja kulturne baštine predstavljena je uloga Europske unije u zaštiti kulturne baštine u kriznim područjima. Ojačati Europu putem kulture inicijativa je pokrenuta tijekom sastanka ministara kulture EU, održanog na Sajmu knjiga u Frankfurtu ove godine.
   Ministri su se složili kako se europski identitet može afirmirati u raznolikosti razmjenom kulturnih i umjetničkih praksa. Kultura, znanje, umjetničko stvaralaštvo i inovativnost važni su za oblikovanje Europe. Europska komisija predložila je razmatranje pitanja mobilnosti umjetnika. Postoje specifični problemi s kojima se umjetnici iz EU susreću prilikom ishođenja vize. Visoki troškovi, odgađanje ili odbijanje viza dovode do mnogih otkazivanja nastupa i turneja. U tom smislu ministrima je predstavljeno istraživanje Tamizdata, nezavisne organizacije za istraživanje i zastupanje u imigraciji.

   Prijedlogom regulacije uvoza kulturnih dobara nastoji se spriječiti uvoz kulturnih dobara nezakonito izvezenih iz trećih zemalja i njihovo posjedovanje u Europskoj uniji. Ovom Regulacijom smanjila bi se nezakonita trgovina kulturnim dobrima štiteći kulturnu baštinu, posebno arheološke predmete u zemljama podrijetla pogođenima oružanim sukobom. Zatvaranje jedinstvenog tržišta EU za predmete koji su ilegalno uvezeni ili nepoznatog podrijetla važni su sa stajališta kulturne politike.

   Preispitivanje Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama bila je jedna od tema o kojima su se ministri očitovali. Usvojeni Opći pristup Direktivi trenutno je u postupku trijaloga.

   Bugarska delegacija predstavila je točke programa predsjedanja koje preuzima u prvoj polovici iduće godine.   Prije sastanka Vijeća ministara ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek održala je radni sastanak s kolegama iz Finske i Rumunjske, a s ciljem početka dogovora u pripremi trija predsjedanja. Određivanjem ciljeva i izradom zajedničkog programa utvrđuju se teme i glavna pitanja kojima će se Vijeće baviti u razdoblju od 18 mjeseci.


>>> Education, Youth, Culture and Sports Council, 20-21/11/2017
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a