E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Ministri financija i kulture na MAKK-u
23.11.2017. - Na prvom danu Međunarodne autorske kreativne konferencije, govore su održali ministar financija dr. sc. Zdravko Marić i ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek u četvrtak, 23. studenog 2017. godine u Muzeju suvremene umjetnosti.     Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić održao je govor o položaju kreativaca i potencijalu njihovog stvaralaštva, istaknuvši kako su domaće kulturne i kreativne industrije jedna od poluga koje pokreću nacionalno gospodarstvo.

   Govoreći o planovima poticaja ministar financija Marić istaknuo je kako je glavni razlog njegova dolaska poslati poruku, ne samo iz pozicije javnih financija i proračuna, nego svih politika politika koje potiču gospodarstvo o tome koliki je doprinos kulture i kulturnih i kreativnih industrija. 

   Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek predstavila je programe i strategije kojima Ministarstvo kulture namjerava podržati daljnji rast i razvoj te promjene koje 2018. godina donosi kreativnim industrijama.   „U kontekstu razgovora o kulturnim i kreativnim industrijama uvijek sam isticala važnost angažmana države i javnog sustava u potpori svim dijelovima onoga što nazivamo kulturni i kreativni lanac“, podsjetivši u svom izlaganju na ključne aktivnosti Ministarstva kulture u području kulturnih i kreativnih industrija te provedene aktivnosti u prvoj godini mandata.  Istaknula je i kako je ove godine povećan proračun za kulturu te da će to povećanje linearno biti vidljivo u svim područjima stvaralaštva.    Ministrica kulture posebno je istaknula i kako u okviru pregovora o reviziji Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama Hrvatska čvrsto zastupa stav o potrebi očuvanja sustava kvota te obveze da se i na nelinearnim platformama i uslugama na zahtjev primijene isti standardi zaštite autorskih prava te ih se obveže na kontribuciju u nacionalne fondove za potporu stvaralaštvu.

   Najavila je i raspisivanje natječaja za izradu Strategije razvoja kulture, čiji će sastavni dio biti strategija kulturnih i kreativnih industrija. Nadodala je i kako je u planu puno veće ulaganje u poduzetništvo u kulturi kroz nacionalna sredstva ali i Europski socijalni fond.

   Posebno je istaknula i rad na novom Zakonu o statusu umjetnika i obavljanju umjetničke djelatnosti te je ovim putem poslala poruku kako će Ministarstvo u sve projekte i inicijative uključivati umjetnike, kreativce i strukovne udruge naglasivši kako „mi samo stvaramo okvir, a bez vaše kreativnosti i doprinosa sve što radimo ne bi imalo apsolutno nikakvog rezultata". 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a