E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Ministrica kulture na konferenciji „Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika“
24.11.2017. - Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek sudjelovala je u petak, 24. studenog,  na međunarodnoj i interdisciplinarnoj  konferenciji „Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika", koja se od 22. do 24. studenoga 2017. godine održavala u Rijeci u organizaciji Zaklade „Kultura nova“.          Završna plenarna sesija naslovljena „National Responses to Participatory Agenda in Culture" imala je za cilj sudionicima konferencije pružiti pregled suvremene retorike nacionalnih kulturnih politika koja se razvija diljem svijeta u odnosu na demokratsko sudjelovanje u kulturi, institucionalne inovacije i sudioničke prakse te razmotriti sudionički aspekti nacionalnih kulturnih politika, učinci pomaka prema sudjelovanju i načinu primjene na regionalnoj i lokalnoj razini.

   Uz ministricu su u panelu sudjelovali Magnus Boström, voditelj Regionalnog Odjela za operacije i praćenje Umjetničkog vijeća Švedske, Maanka A. Chipindi, ravnatelj Nacionalnog umjetničkog vijeća Zambije i Milena Dragićević Šešić, voditeljica UNESCO-ove katedre za kulturnu politiku i menadžment Sveučilišta u Beogradu te stručnjakinja UNESCO-ovog Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost, a moderirala je Diane Dodd, europska koordinatorica mreže IFACCA.   Ministrica je istaknula  važnost inicijative Zaklade „Kultura nova" koja organizacijom konferencije o sudioničkom upravljanju potiče otvaranje važne teme o  sudjelovanju javnosti u procesima donošenja odluka u području kulture. Poticanje i rasprava o kulturnoj politici koje uključuju različite dionike u kulturi kao i iskustva drugih zemalja u tim procesima, iznimno su važni u razmatranju mogućeg uključivanja javnosti u reforme kulturnih politika. 

   Ministrica je u svom izlaganju govorila o razlikama u procesima sudioničkog upravljanja na lokalnim i na nacionalnoj razini te nadodala kako su u Hrvatskoj dvije važne kulturne inicijative pokrenute pristupom odozdo prema gore, a to je bilo usvajanje Zakona o audiovizualnim djelatnostima i osnivanje Hrvatskog audiovizualnog centra kao i donošenje Zakona i ustrojavanje Zaklade Kultura nova. Navela je i kako je proces donošenja zakona u Hrvatskoj redovito otvoren  stručnoj i zainteresiranoj javnosti, a sustav kulturnih vijeća čiji se članovi biraju javnim natječajem u proces donošenja odluka o financiranju. Najavila je kako će zainteresirana javnost biti uključena u strateško planiranje i izradu nacionalne strategije kulture.   Konferencija je okupila mnogobrojne dionike kulturnih politika te predstavnike kulturnih i umjetničkih organizacija iz cijelog svijeta, čime se nastojalo sveobuhvatno raspraviti o različitim praktičnim pristupima i značenjima sudioničkog upravljanja u različitom društvenom kontekstu za integraciju ovih praksi u postojeće okvire kulturne politike. Obuhvatio se raspon tema povezanih s praksama i politikama u području sudioničkog upravljanja u kulturi te su istaknute promjene u društvenom kontekstu i  uloga novih modela organizacija kao i razina uključenosti  dionika u procese donošenja odluka.

   U petak je održan i sastanak predstavnika hrvatskih gradova, kandidata za Europsku prijestolnicu kulture 2020, na kojem je dogovorena zajednička suradnja. U prvoj polovici 2020. godine Hrvatska će predsjedati Europskom unijom i interes je promicati hrvatsku kulturu u Europi i kroz projekt EPK 2020., u suradnji s drugim gradovima koji su se bili kandidirali za taj prestižni naslov.

   Međunarodnu i interdisciplinarnu konferenciju „Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. URADIMO ZAJEDNO." organizirala je Zaklada „Kultura nova” u partnerstvu s EPK Rijeka 2020 i u suradnji s Europskom kulturnom zakladom te mrežom IFACCA, a uz podršku regionalnog međuvladinog foruma Central European Initiative. Konferencija je također označena kao događaj mreže ENCATC i dio je projekta „Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" koji podržava UNESCO-ov Međunarodni fond za kulturnu raznolikost.
 


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a