E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Objava rezultata „Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu“
18.12.2017. - Ministarstvo kulture počelo je na svojim mrežnim stranicama objavljivati rezultate „Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu“, kojim se iz proračunskih sredstava financiraju djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. 

   Godišnji javni poziv bio je otvoren i programima i projektima koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

   Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imali su samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. 

   U skladu s ciljem potpune transparentnosti natječajnog postupka, Ministarstvo kulture uz odobrene programe i projekte paralelno objavljuje i one odbijene. Kao i prošle godine nastavlja se s praksom što ranijeg objavljivanja rezultata natječaja za sve kulturne djelatnosti kako bi se olakšalo planiranje i realizacija projekata koji će biti financirani u 2018. godini.


   >>> Financiranje programa
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a