E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa
27.2.2018. - Ministarstvo kulture provodi javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura.   

   Pravilnikom se određuju kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture Republike Hrvatske sufinancirati projekte pravnih osoba koje one provode u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a koji su prethodno pozitivno ocijenjeni i odobreni na razini Europske unije u okviru jednog od natječaja navedenog potprograma.

Savjetovanje je otvoreno do: 28. ožujka 2018. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7007 


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a