E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Potpisan Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture
27.4.2018. - Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek i predsjednik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Ivica Trubić, u petak, 27. travnja 2018. godine potpisali su Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnoga proračuna.
      


Granskim kolektivnim ugovorom utvrđena su prava zaposlenika u ustanovama kulture koja nisu uređena Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama, a što se odnosi na radno vrijeme i njegovu preraspodjelu, raspored radnog vremena baletnih umjetnika, dramskih umjetnika, orkestra, zbora i solista, korepetitora, folklornih umjetnika, kao i na trajanje godišnjeg odmora, utvrđivanje dodataka za posebne uvjete rada, dodataka na plaću, prava na liječnički pregled, otpremninu, naknadu za korištenje privatnog glazbala te zabranu diskriminacije.






Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a