E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Održano drugo savjetovanje konzervatora Ministarstva kulture
4.6.2018. - Drugo savjetovanje konzervatora Ministarstva kulture održano je u ponedjeljak, 4. lipnja 2018. godine u Muzeju Mimara. Na savjetovanju se okupilo više od sto konzervatora iz nadležnih konzervatorskih odjela kojima se uvodno obratila ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen KoržinekMinistrica je naglasila važnost ovakvih savjetovanja, koje će redovito organizirati Ministarstvo kulture, budući da imaju svojevrsni edukativni karakter te su prilika razmjene iskustava na primjerima dobre prakse s ciljem razvijanja standarda kvalitete postupanja konzervatorske službe.

Unošenje novih struktura u osjetljivi kontekst kulturno-povijesne cjeline izaziva najviše zanimanja javnosti, a konzervatorska struka se nalazi pred  odgovornošću donošenja odluke o realizaciji koja dugoročno utječe na prostor i na buduće slične odluke u određenoj kulturno-povijesnoj cjelini. U cilju očuvanja i upravljanja promjenama  u Hrvatskoj se razvija sustav mjera zaštite i održivog očuvanja kulturno povijesnih-cjelina koji se primjenjuje od polovice 20. st., a sastavni je dio prostorno planske dokumentacije, kao i razvojnih i strateških dokumenata nacionalne, regionalne i lokalne razine.Zaštita urbanog i ruralnog povijesnog krajolika iznimno je složen proces zbog uslojenosti kulturnih i prirodnih vrijednosti, uključujući povijesnu i suvremenu izgradnju, prostornu organizaciju, uzorke korištenja zemljišta,  otvorene prostore, vizualne odnose kao i socijalne i kulturne prakse i vrijednosti, ekonomske procese i nematerijalnu dimenziju baštine. Složenosti procesa zaštite doprinosi i velik raspon interesa i broja dionika koji su uključeni u proces donošenja odluka o prostoru.

Osim konzervatorsko-restauratorskih postupaka vezanih za obnovu povijesnih građevina koji se odnose isključivo na očuvanje i zaustavljanje procesa degradacije povijesne građevinske strukture, značajan dio konzervatorskih procjena i odluka odnosi se na unošenje novih struktura u zadani povijesni kontekst, bilo da se radi o dogradnjama, nadogradnjama, zamjeni nosivih konstrukcija, upotrebi zamjenskih materijala, adaptacijama postojećih građevina ili novoj izgradnji unutar povijesnih urbanih i ruralnih područja.

Na savjetovanju su predstavljeni konzervatorski principi i kriteriji za usmjeravanje projektantskog pristupa prilikom unošenja novih struktura u kontekst kulturno-povijesnih cjelina i to na primjerima iz Splita, Osijeka, Slavonskog Broda, Varaždina, Krapine, Trogira, Karlovca i dr.


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a