E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Objava rezultata „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu“
19.12.2018. - Ministarstvo kulture nastavlja praksu pravovremene objave  rezultata „Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske“ na svojim mrežnim stranicama, kojim se iz proračunskih sredstava financiraju djelatnosti, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. 

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imali su samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U skladu s ciljem potpune transparentnosti natječajnog postupka, Ministarstvo kulture uz odobrene programe i projekte paralelno objavljuje i one odbijene.

Ministarstvo kulture od 2019. godine uspostavilo je novi način planiranja i ugovaranja programa ustanova u nadležnosti Ministarstva kulture kojima je osnivač Republika Hrvatska, sukladno istom objavljeni rezultati Poziva za predlaganje programa javnih potreba za 2019. godinu ne uključuju programska sredstva tih ustanova


>>> Financiranje programa

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature