E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Odgovor Ministarstva kulture vezano uz navode nezadovoljnih korisnika sredstava proračuna Republike Hrvatske
1.2.2019. - Slijedom navoda Inicijative „Dosta je rezova“ koja javnosti upućuje svoje nezadovoljstvo vezano uz objavu rezultata „Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu“ te njihovih izjava u kojima Ministarstvo kulture prozivaju za smanjenje proračunskih izdvajanja, ponavljamo kako smo više puta izvijestili javnost da je proračun Ministarstva kulture u mandatu ove Vlade povećan.     
Proračun je povećan u apsolutnom iznosu i u postotku u odnosu na državni proračun tako da ne stoji tvrdnja da se provode rezovi. Upravo suprotno, izvorna proračunska sredstva u dvije godine povećana su za oko 100 milijuna kuna, a samo kroz Europski socijalni fond i  pozive na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade", „Umjetnost i kultura 54 +“ i „Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“osigurano više od 90 milijuna kuna za programe poticanja participacije u kulturi. Ukupno je za sva tri poziva ugovoreno 63 projekata za Organizacije civilnog društva, 15 projekata za Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i 25 projekta za Ustanove u kulturi.
 
Ministarstvo kulture kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske sufinancira programe s obzirom na broj prijavljenih programa na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi te raspoloživa sredstva. U proračunu inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi (7.000.000 kuna) uključeno je financiranje programa rock glazbe i klupskih programa (1.000.000 kuna) te od 2018. godine izravno se potiče stvaralaštvo vizualnih umjetnika kako bi se osnažilo njihovo djelovanje upravo u polju suvremenih umjetničkih praksi (1.000.000 kuna).
Zbog uspostave novog načina planiranja i ugovaranja programa ustanova u nadležnosti Ministarstva kulture kojima je osnivač Republika Hrvatska, objavljeni rezultati Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu ne uključuju programska sredstva tih ustanova. Njihovi programi bit će objavljeni zasebno na web stranici Ministarstva.
 
Sredstva za financiranje Zaklade Kultura nova osiguravaju se u proračunu Ministarstva kulture, a  na godišnjoj se razini kontinuirano povećavaju. Ukupno je za 2019. godinu Zaklada distribuirala sredstva u iznosu od 9.752.570,08 kuna za provedbu 141 programa/projekta organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.
 
Napominjemo i kako će nadležna Kulturna vijeća razmotriti zaprimljene prigovore na rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu s dužnom pažnjom te će se potom donijeti konačne odluke o sufinanciranju programa putem navedenog poziva. Napominjemo i kako je Ministarstvo na „Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi za 2019. godinu“ zaprimilo oko 8.000 pojedinačnih zahtjeva, odobreno je oko 4.000 programa, a primili smo stotinjak žalbi od kojih je veći dio već riješen.
 
U kontekstu svega navedenog vidljivo je kako se u proteklom razdoblju za organizacije civilnog društva koje djeluju na području kulture i suvremene umjetnosti otvorio čitav niz mogućnosti za financiranje vlastitih projekata javnim sredstvima na nacionalnoj razini (Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH i drugi javni pozivi Ministarstva kulture, Kreativna Europa, Zaklada Kultura nova, Europski socijalni fond, Zaklada za razvoj civilnog društva…).
 
Ministarstvo kulture podržava i potiče sustav komplementarnog financiranja kojeg smatramo neophodnim za jačanje sektora. Jednako tako, sredstva nastojimo usmjeriti i prema organizacijama koje još nemaju u cijelosti izgrađene kapacitete već se razvijaju i nastoje i u dislociranim i manje razvijenim područjima razviti aktivnosti važne za lokalne sredine – komparativnom analizom prijava i odobrenih programa u području Inovativnih kulturnih i umjetničkih praksi (za 2018. i 2019. godinu) uočen je rast novoosnovanih prijavitelja ( u ovoj godini 20%), što smatramo iznimno ohrabrujućim i pozitivnim podatkom.
 
Smatramo neprihvatljivim da se nezadovoljstvo pojedinim odlukama može uopćiti tvrdnjom o  netransparentnosti odlučivanja. Način donošenja odluka utemeljeno je na Zakonu o kulturnim vijećima donesenim 2004. godine. Ministarstvo kulture je za ovu godinu najavilo donošenje Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi koji će unaprijediti proces donošenja odluka.
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature