E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Objavljen Javni poziv Zaklade „Kultura nova“
19.6.2019 9:00:00. - Zaklada „Kultura nova“ na svojim je službenim mrežnim stranicama, u okviru Programa podrške 2019, objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata s rokom prijave 3. rujna 2019. godine.

Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa/projekata u 2020. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2020., 2021. i 2022. godini.
 
Indikativni proračun Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. iznosi 9.750.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5.
 
Prijave na javne pozive podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 3. rujna 2019. godine, 16h.
 
U okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. javni pozivi se raspisuju u sljedećim programskim područjima:
 
Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije
a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
            a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
            b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
            b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn
 
Jednogodišnja podrška dodjeljuje se u kategorijama a1, a2, b1 i b2, dok se višegodišnja podrška dodjeljuje u kategorijama a2 i b2.
 
Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

            a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
            b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn
 
Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja
Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn.
 
Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj
            a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
            b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn
 
Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.
 
Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.
 
Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.
 
Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike

Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.
 
Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

            a) podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn
            b) podrška za kontinuirane projekte do 40.000 kn
 
Pitanja o Programu podrške 2019 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 18. 6. 2019. do 25. 7. 2019. te od 16. 8. 2019. do 27. 8. 2019.
 
Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019., uključujući i e-prijavnice.
 >>> Zaklada Kultura nova
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature