E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Objavljen Poziv za financiranje pripremnih akcija za provođenje programa Medijska pismenost za sve Europske komisije (Rok: 30.9.2019.)
28.6.2019. - Europska komisija objavila je Poziv za financiranje pripremnih akcija za provođenje programa Medijska pismenost za sve, u srijedu, 26. lipnja 2019. godine.
 
Cilj poziva je poticanje razvoja novih edukacijskih materijala i aktivnosti izgrađenih na konkretnim primjerima dezinformacija, kao i osmišljavanje metoda za podizanje svijesti o tehnikama koje obično koriste zlonamjerni akteri kako bi se dezinformacije na internetu stvarale, širile i ojačale.

Predloženi alati i aktivnosti trebaju izravno ili neizravno pogodovati ciljnoj skupini građana svih dobnih skupina kojima nedostaju kompetencije medijske pismenosti, a posebno razvijanju vještina potrebnim za kritičko vrednovanje sadržaja kojima se pristupa putem društvenih medija.

„Medijska pismenost“ izraz je koji podrazumijeva sve tehničke, kognitivne, društvene, građanske i kreativne kapacitete koji građanima omogućuju pristup medijima, no i njihovo kritičko razumijevanje te interakciju s njima. Svi ti kapaciteti građanima omogućuju sudjelovanje u ekonomskim, socijalnim i kulturnim aspektima društva, no i aktivno djelovanje u demokratskim procesima. Pritom je pod pojmom „Mediji“ potrebno razumjeti i uključiti sve vrste medija (televizija, radio, tisak, digitalne informacijske mreže, društvene medijske platforme, itd.) te sve vrste kanala.

Opći ciljevi ovog poziva su: a) povećati razinu medijske pismenosti u Europi; b) testirati skalabilnost i korisnost aktivnosti razvijenih u ovom kontekstu; c) nastaviti s daljnjim metodološkim inovacijama i pojačanom prekograničnom suradnjom

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju projekata u okviru ovog poziva na dostavu prijedloga projekata iznosi 500.000 eura.

Prijedloge mogu podnijeti:
  • neprofitne organizacije (privatne ili javne)npr. udruga, fondacija, sindikat, itd
  • tijela javne vlasti (nacionalna, regionalna, lokalna);
  • međunarodne organizacije;
  • Sveučilišta;
  • obrazovne ustanove;
  • istraživački centri;
  • subjekti koji ostvaruju dobit, npr. medijske organizacije.
Rok za prijavu: 30. rujna 2019.
 
>>> Preparatory Action Media Literacy for all 2019. pdf 

>>> Call for proposals for Preparatory Action on Media Literacy for All
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature