E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Otvorena javna savjetovanja za Pravilnik o korištenju javnog arhivskoga gradiva te Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskoga gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva
2.8.2019. - Ministarstvo kulture provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o korištenju javnog arhivskoga gradiva te Pravilniku o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskoga gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva.
 
Pravilnikom o korištenju javnog arhivskoga gradiva utvrđuju se uvjeti i način korištenja arhivskog gradiva koje se čuva u državnim arhivima i arhivima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravilnikom o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskoga gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva uređuju se minimalni uvjeti smještaja i opreme, zaštite i obrade arhivskoga gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja za obavljanje arhivske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.

Savjetovanja su otvorena: 2. kolovoza – 17. rujna 2019. godine.

Poveznice na e-Savjetovanja:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11655
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11657
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature