Glavni izbornik
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I ODGOVORI VEZANI UZ ONLINE PRIJAVNICE
 
1. Zbog čega je obvezno ispunjavanje elektroničke prijavnice?
 
Elektroničkim prijavnicama koristi se veliki broj korisnika. Uvođenjem obaveznog online sustava prijavljivanja skraćuje se vrijeme tehničke obrade približno 15.000 natječajnih prijava, olakšava se rad Kulturnih vijeća i Stručni povjerenstava te donošenje odluka. Online komunikacija također je dio strateške provedbe programa e-Hrvatska Vlade Republike Hrvatske.
 
2. Hoće li se uvažiti elektroničke prijavnice koje Ministarstvu kulture nisu dostavljene u ispisanom (isprintanom) obliku?
Neće se uvažiti. U tekstu natječaja, a prema Pravilniku o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi, točno je propisan postupak i sve što je potrebno dostaviti.
 
3. Zbog čega je elektronički popunjenu prijavnicu potrebno dostaviti i u ispisanom (isprintanom) obliku? Zašto nije dovoljna samo elektronička?
Razlozi su sljedeći: prijavnica popunjena online učitava se u bazu podataka Ministarstva kulture tek po provedenom urudžbenom postupku u pisarnici Ministarstva, zbog obvezujućih priloga, nadalje, vlastoručnih potpisa i ovjera podnositelja zahtjeva. U bazi podataka Ministarstva, podatci iz prijavnice postaju dostupni (vidljivi) tek po očitanju crtičnog koda (bar koda) koji se generira na svakoj ispravno popunjenoj prijavnici.
 
4. Koji je krajnji rok za ispunjavanje elektroničke prijavnice?
Krajnji rok je 17. rujna 2018. do 24,00 sata.
 
5. Koji je krajnji rok za slanje prijavnice u ispisanom (isprintanom) obliku?
Krajnji rok je 17. rujna 2018. godine. do 24,00 sata.
 
6. U polje Sredstva Ministarstva kulture upisuje se iznos koji se traži u 2019. godini ili ukupni iznos koji se traži za razdoblje?
U polje sredstva se upisuje ukupni iznos koji se traži za pojedini program. Za jednogodišnji program je jasno da je to iznos koji se traži.
 
7. Što se smatra „nepotpunim prijedlogom programa“?
Nepotpunim prijedlogom programa smatraju se programi koji nisu podneseni na propisanoj prijavnici, zatim oni u kojima nisu popunjena obvezujuća polja označena zvjezdicama (*), kao i oni s nedostatnim detaljnim podatcima u poljima „Opis programa / projekta“ i „Detaljno specificirani troškovnik“ te programi uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija sukladno uputama za prijavitelje.
 
8. Je li takvu prijavnicu moguće naknadno dopuniti?
Nije moguće.
 
9. Na koju se prijavnicu prijavljuju programi čiji su sadržaji mješovite naravi, a ne pripadaju ni jednom kulturnom području u većinskom omjeru?
Ukoliko je moguće, potrebno je na odgovarajuću prijavnicu prijaviti svaki pojedini dio programa. Ukoliko to nije moguće, potrebno je prijaviti sadržajno dominirajući dio programa.
 
10. Koliko se programa može prijaviti na jednu prijavnicu?
Samo jedan.
 
11.Kako postupaju predlagatelji programa koji nemaju pristup internetu?
Pomoć je moguće potražiti u uredima državne uprave u županijama, narodnim knjižnicama i nadležnim konzervatorskim odjelima Ministarstva kulture.
 
12. Kako postupiti u slučaju kada na prijavnicu ne mogu stati svi podatci?
Sve podatke koji ne mogu stati na prijavnicu, potrebno je dostaviti kao prilog prijavnici koja se Ministarstvu upućuje u ispisanom (isprintanom) obliku.
 
13. Što je sve od priloga potrebno poslati uz ispisani (isprintani) oblik prijavnice?
Za svaku prijavnicu posebno su naznačene upute što je od priloga potrebno dostaviti.
 
14. U kojemu se roku dostavljaju PIN i LOZINKA?
Pin i lozinka dostavljaju se na e-mail adresu odmah po završetku on-line prijave. Ukoliko ih ne možete pronaći u svom sandučiću, provjerite mape koje sadrže „Nepoželjnu poštu“ (junk ili spam mail). Ako nisu ni tamo, nazovite Help desk Ministarstva kulture, broj telefona (01)4866 333.
  
15. Što upisuju fizičke osobe u polje „Osnivač“?
Fizičke osobe upisuju kosu crticu ili polje ostavljaju prazno, osim u prijavnicama gdje je polje označeno kao obavezno (Prijavnice 7, 8, 9a i 10).
 
16. Je li obavezno označiti polje „Pošalji gotovu prijavnicu“ kada je upis završen?
Da, obavezno je. U protivnom, prijavnica se neće moći razmatrati.
 
17. Zbog čega je, uz prijavnicu za digitalizaciju kulturne baštine, potrebno ispuniti i Plan projekta?
Plan projekta je dokument koji korisniku služi kao podsjetnik što sve treba učiniti u provedbi, od ideje do završetka projekta. On je dopuna prijavnici kojom se pobliže opisuje projekt, njegovi ciljevi i značenja u okviru nacionalnog projekta digitalizacije. Onima koji odlučuju o financijskoj potpori takav Plan jasno pokazuje korisnikovo poznavanje procesa digitalizacije i razinu spremnosti njegova ostvarenja.
  
18. Od koga je potrebno zatražiti informaciju o pravnom statusu kulturnog dobra?
Za pravni status nekog kulturnog dobra informaciju je potrebno zatražiti u nadležnom Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture gdje se to dobro nalazi. Za područje Grada Zagreba to je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode.
  
19. U kojem dijelu se obrazlaže troškovnik programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara?
Detaljno specificirati za koji dio programa se traže sredstva od Ministarstva kulture. Ako se program sastoji od više dijelova, primjerice od jedne prezentacije i jedne radionice, navesti traže li se sredstva za prezentaciju ili za radionicu. Za dio programa za koji se traže sredstva potrebno je točno navesti sve stavke toga dijela programa (npr. troškovi vođenja radionice, putni troškovi itd.).
 
20. Kako pristupiti prijavnici ako je želim izmijeniti ili dopuniti?
Kod prvog popunjavanja potrebno je ispuniti samo obvezna polja i prijavnicu označiti pritiskom na polje „Spremi za daljnju obradu“. Tada na upisanu e-mail adresu stižu PIN i LOZINKA. S njima se ponovno prijavljujete u sustav na www.min-kulture.hr/prijavnice i nastavljate dalje uređivati prijavnicu. Uređuje sve do trenutka dok je korisnik ne označi pritiskom na polje „Pošalji gotovu prijavnicu“.
 
21. Kako postupiti ako, nakon popunjavanja prijavnice i završetka rada pritiskom na polje „Spremi za daljnju obradu“, na upisanu e-mail adresu ne stignu PIN i LOZINKA za ponovni pristup uređivanju prijavnice?
Ako se ne nalaze u sandučiću, potrebno je ponovno provjeriti sadržaj mape „Nepoželjna pošta“ (junk ili spam mail) ili nazvati Help desk.
 
22. Kako postupiti ako prijavnicu treba dopuniti / popraviti nakon što je označena pritiskom na polje „Pošalji gotovu prijavnicu“?
Tako označenu prijavnicu više nije moguće uređivati. Potrebno je popuniti novu koja se, zajedno s prilozima, u ispisanom (isprintanom) obliku dostavlja Ministarstvu kulture. Prijavnica podnesena online, učitava se u bazu podataka Ministarstva tek kada u ispisanom (isprintanom) obliku prođe kroz urudžbeni postupak u pisarnici Ministarstva.
 
23. Je li moguće pristupiti prijavnici s bilo kojim preglednikom za internet (Opera, Safari, Firefox i slično)?
Preporučena je upotreba Internet Explorera, verzija 7. S ostalim preglednicima nije moguće garantirati 100% kompatibilnost, iako ne bi trebalo biti poteškoća i s drugim preglednicima.
 
24. Koji je razlog da nisu dobro zbrojeni iznosi u poljima koje nosi naziv „Prijedlog financijske konstrukcije za izvršenje programa“?
Iznosi su ispravno zbrojeni na prijavnici, iako se (moguće) nisu takvima iskazivali dok ih je korisnik upisivao. U nekim verzijama web-preglednika funkcija zbrajanja nije do kraja podržana, te se korektni iznosi ne iskazuju kod upisa podataka. Međutim, prilikom izrade prijavnice, uredno se zbrajaju.
 
25. Zbog čega sustav javlja grešku da mjesto / grad / naselja nisu ispravno upisani?
U ovome polju potrebno je, prije svega, prvo upisati naziv mjesta / grada / naselja, a tek potom poštanski broj. Mjesta / gradove / naselja odabire se među ponuđenima, nikako ne upisivati nove. To je razlog upozorenja na „grešku“.
 
26. Kako postupiti nakon obavijesti o nekoj drugoj vrsti greške?
Potrebno je ponoviti postupak. Ako se ista greška nanovo javi, nazovite Help desk. Važno je napomena da se kod ispisivanja teksta ne bi trebalo koristiti sljedećim znakovima: < >, jer ih, u nekim kombinacijama, sustav može smatrati pokušajem ugrožavanja sigurnosti.
 
27. Mogu li se za kretanje po prijavnici na pregledniku koristiti tipke Back i Forward?
Ne mogu. Za kretanje je potrebno koristiti gumb koji je na ekranu označen s „Natrag“ ili „Dalje“.